För dig som är Förtroendevald

Rehabilitering

Webbinarium

Datum 12 maj 2022

Adress Digitalt Webbinarium

Målgrupp Förtroendevalda

INFORMATION

Rehabilitering

Målgrupp: Förtroendevalda/skyddsombud
Format: Digitalt
Förkunskaper: Inga

Välkommen till vår fackliga introduktionskurs i rehabilitering. Kursen vänder sig till dig som är lokal företrädare eller skyddsombud. Målet är att du ska få den kunskap du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag och känna dig trygg med vad som förväntas av dig i en rehabiliteringsprocess. Vi går igenom vad du kan förvänta dig av arbetsgivaren och andra involverade aktörer samt vem som ansvarar för vad i en rehabiliteringsprocess. Efter genomgången kurs kommer du ha grundläggande kännedom om regler och lagar du kan komma i kontakt med samt veta var du hittar och använder de arbetsverktyg du behöver.

Vi kommer bland annat gå igenom rehabiliteringskedjan, relevanta delar i socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen.

Inför utbildningen skickar vi ut material som du förväntas ha gått igenom och med fördel tar med dig till utbildningstillfället.

Utbildningen kommer att innehålla föreläsningsmoment men fokus ligger på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och de kursansvariga.
Alla deltagare förväntas delta aktivt under dagen.

Tid: 09:00 - 12:00