För dig som är Yrkesverksam

Webbinarium: Visst vill jag vara chef! En studie av unga chefer

Webbinarium

Datum 19 maj 2021

Adress Digitalt Webbinarium

Målgrupp Chefer

INFORMATION

På seminariet kommer vi att få se resultat från en pågående studie om unga chefer, bland annat vad som får unga att vilja vara chef, hur det skattar sitt eget ledarskap jämfört med andra åldersgrupper och olika branscher samt skillnader mellan privat och offentlig sektor.
Dessutom får vi en inblick i de unga chefernas mentala hälsa och vilket stöd de får från sin arbetsgivare.

Studiens syfte är att fördjupa kunskapen kring unga chefer och vilket stöd de behöver från sin arbetsgivare för att de ska vilja fortsätta att utveckla sitt ledarskap.

Christina Björklund är forskare inom arbetsmiljö och hälsa på Karolinska Institutet (KI) och disputerad från Handelshögskolan. Förutom forskning har Christina under en längre tid ansvarat för ledarutveckling på KI och arbetar i dag med ledarskaps och grupputveckling inom olika verksamheter. Forskningsprojektet ”Visst vill jag vara chef” är ett fyraårigt projekt som påbörjades 2019.

Föreläsning kl. 11:30-12:00
Tid för frågor kl. 12:00-12:15

Akavia är måna om medarbetare och samarbetspartners. Vi förbehåller oss därför rätten att ställa in/boka om våra föreläsningar med kort varsel under rådande pandemi.

Kontakt
event@akavia.se