Vad kostar det?

Inkomst avser summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassan, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal.

Avgifterna nedan gäller från och med 1 januari 2020

Du som tjänar mer än 18 000 kr/månad

 

Egenföretagare

inklusive trygghetspaket
och särskilda förmåner
Läs mer

 

Nyexaminerad

 
 
 
 

270

kr/månad

380

kr/månad

270

kr/månad

380

kr/månad

 

49

kr/månad

159

kr/månad

 

inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring

 

inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring

 

 

inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring

 

Du som studerar

Max 6 år, därefter
100 kr/år

 

Du som är pensionär

 

Du som är

anställd av

utländsk

arbetsgivare

 
 
 
 

 

 

0

kronor för
hela studietiden

 

265

kronor/år

 

104

kr/månad

214

kr/månad

       

 

  inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring

         

 

   

Du som är advokat
med egen firma eller delägare

 

Du som tjänar mellan 9000 och 18000 kr/månad

 

Du som tjänar under
9000 kr/månad

   
   
   
   

 160

kr/månad

270

kr/månad

 

160

kr/månad

270

kr/månad

 

104

kr/månad

214

kr/månad

 

inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring

    inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring
    inkl. a-kassa
och inkomst-försäkring
 

Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa har mer än 660 000 medlemmar. Deras huvudsakliga uppgift är att betala ut ersättning till våra arbetssökande medlemmar.

Läs mer om Akademikernas a-kassa på aea.se

Byte av avgiftsgrupp (kräver inloggning)

Om du är ordinarie medlem och har/får en inkomst under 9 000 eller 18 000 kronor/månad.
Ansök om nedsatt avgift

Utlandsanställd?
Ansök om reducerad avgift

Återgång till studier Om du arbetat och gått tillbaka till studier.
Ansök om nedsatt avgift 

Återgång till ordinarie avgift
Meddela oss om återgång ordinarie avgift

Kontakta Medlemsservice om du ska du byta mellan ordinarie medlemskap och:

  • Medlemskap som egenföretagare
  • Utlandsmedlem eller
  • Pensionärsmedlem.

Medlemsservice når du på 08-665 29 09 eller medlem@jusek.se