Avtalsrörelsen 2020

Akavia förhandlar tillsammans med andra Sacoförbund i olika konstellationer beroende på sektor. Målet är att nya avtal ska vara tecknade innan årsskiftet.

Avtalsrörelsen 2020
Privat sektor

Privat sektor

Avtalsrörelsen 2020
Statlig sektor

Statlig sektor

Avtalsrörelsen 2020
Kommuner och Regioner

Kommuner och Regioner