Löneenkät

Svara på årets löneenkät, den tar bara några minuter. Ditt svar är viktigt även om du inte fått ny lön i år.

Till löneenkäten

Statlig sektor

Avtalsrörelse statlig sektor

Avtalsförhandlingarna pågår inom statlig sektor. Akavia ingår i Saco-S som är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. De yrkanden som Saco-S framfört till Arbetsgivarverket handlar till stor del avs strävan efter ett hållbart arbetsliv och de utmaningar och möjligheter som ett digitalt arbetssätt medför.

Mer information om den statliga avtalsrörelsen hittar du på saco-s.se