Löneenkät

Svara på årets löneenkät, den tar bara några minuter. Ditt svar är viktigt även om du inte fått ny lön i år.

Till löneenkäten

Privat sektor

Avtalsrörelse privat sektor

Avtalsförhandlingarna om anställningsvillkor och löner inom privat sektor ajournerades under våren på grund av Covid -19. Förhandlingarna har återupptagits under september/oktober.

Avtal klart inom industrin

Parterna inom Industrin (som också sätter märket) skrev under ett nytt avtal den 1 november. Avtalsperioden  löper över 29 månader med ett samlat avtalsvärde på 5,4 procent och är uppdelat i två perioder:

2020-11-01- 2022-03- 31,  17 månader, 3 procent 

2022-04-01 tom 2023-03-31, 12 månader , 2,4 procent

Avtalet är uppsägningsbart sista året och ska sägas upp senast 30 september 2021 som då upphör den 31 mars 2022.

 Nivåhöjningar lön: 

    • 2,8%   2020-11-01 tom 2022-03-31
    • 2,2%  2022-04-01 tom 2023-03-31 

Deltids-/flexpension på 0,4 procent. Hela värdet på 0,4 procent läggs ut 1/11 2020 men avräknas med 0,2 procent den 1/11 2020 och 0,2 procent den 1/4 2022

Förutom de övergripande villkoren finns andra delar i avtalen som förhandlas fram:

  • Bättre villkor för de anställda som närmar sig pensionsåldern i frågor som rör rätten att ha kvar sin anställning och sjuklön
  • Framtagande av en praktisk handledning för att motverka sämre möjligheter vid föräldraledighet
  • Partsgemensamt arbete för arbetsmiljöintroduktion vid nyanställning och återgång i arbete samt nya rutiner för arbetslivsanpassad rehabilitering

 

Flera avtalsområden inom privat sektor

Akavia företräder medlemmar inom flera avtalsområden inom privat sektor. Vi samarbetar i olika samverkanskonstellationer med andra Saco-förbund.

Förhandlingar i oktober och november

Förhandlingstider är bokade under oktober och november med Almega, Svensk Handel, KFO, Fastigo med flera.  Information om avtalsförhandlingarna sker här på webben och via nyhetsbrev direkt till medlemmarna och förtroendevalda.

Almega Revision & KonsultSvensk Handel SystembolagetArbetsgivaralliansenSvensk Handel Tjänstemanna- avtaletAlmega Tjänsteföretagen samt Medieföretagen det gröna avtaletKFO - FolksamFAO-områdetFastigoKFO - IndustriavtaletAlmega TelekomAlmega IT