Avvikande telefontider i veckan

Rådgivningen är stängd den 27 januari kl 13-17 samt den 28 januari kl 9-13 (på grund av utbildning).

Kontakta via mejl istället

Nytt avtal KFO tjänsteföretag

Tisdagen den 22 december tecknade Akademikerförbunden och KFO tjänsteföretag nytt kollektivavtal. Avtalsperioden löper över 29 månader med ett samlat avtalsvärde på 5,4 procent och är uppdelat i två perioder:

 • 2020-11-01 - 2022-03-31, 17 månader, 3,2 procent 
 • 2022-04-01 tom 2023-03-31, 12 månader, 2,2 procent

Nivåhöjningar lön: 

  • Minst 2,9 procent 2020-11-01 tom 2022-03-31
  • Minst 1,8 procent 2022-04-01 tom 2023-03-31 

Avsättning till delpension ökar

Parterna är överens om att under avtalsperioden utöka avsättningen till delpension med ytterligare 0,7 procent utöver den nu gällande avsättningen om 0,5 procent.

Avsättningen om 0,7 procent genomförs som följer:

 • Från 1 november 2020 avsätts månatligen (löpande) 0,3 procent av pensionsmedförande lön enligt KTP/ITP-planen, till en sammanlagd avsättning om 0,8 procent.
 • Från 1 april 2022 avsätts månatligen (löpande) 0,4 procent av pensionsmedförande lön enligt KTP/ITP-planen, till en sammanlagd avsättning om 1,2 procent.

Avtalet är uppsägningsbart sista året och ska sägas upp senast 15 oktober 2021 som då upphör den 31 mars 2022.

Övrigt

Förutom de övergripande villkoren finns andra delar i avtalet som förhandlats fram:

 • Skrivningar med pensionsålder i siffror togs bort och hänvisning görs nu till pensionsålder i enlighet med § 32a LAS.
 • Skrivning som inskränker rätten till sjuklön från och med dag 15 där hänvisning görs till förtigande av sjukdom togs bort.
 • En överenskommelse om en viljeinriktning om att arbeta för en långsiktig finansiering för utbildning av lokala parter inom arbetsmiljö.
 • Partnerna enades också om att inom ramen för arbetsmiljögruppen diskutera problematiken kring bortförhandlad övertid och oreglerad arbetstid, ur ett arbetsmiljöperspektiv. Samt att se över vårt gemensamma avtal om kompetensutveckling och att inrätta en arbetsgrupp för att undersöka möjligheten att ena/slå ihop Tjänsteföretagsavtalet och Industriföretagsavtalet.
 • Utöver detta har flera redaktionella ändringar genomförts, felaktigheter i avtalet har setts över och kommer korrigeras vilket gör avtalet mer användarvänligt.