Avvikande telefontider i veckan

Rådgivningen är stängd den 27 januari kl 13-17 samt den 28 januari kl 9-13 (på grund av utbildning).

Kontakta via mejl istället

Tjänstemän ideella organisationer

Den 7 januari 2021 undertecknades avtalet för tjänstemän ideella organisationer mellan IDEA/KFO/Fremia och Akademikerförbunden.

IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer och Arbetsgivarföreningen KFO gick ihop i den nya arbetsgivarorganisationen Fremia från och med den 1 januari 2021. Då respektive arbetsgivarorganisation har haft ett kollektivavtal för tjänstemän inom ideella sektor har förhandlande parter beslutat att respektive arbetsgivarorganisations medlemmar ska omfattas av ett gemensamt kollektivavtal.

Det nya avtalet är 30 månader för tidigare IDEA och 29 månader för tidigare KFO och löper 2020-11-01 – 2023-04-30 respektive 2020-12-01 – 2023-04-30.

Löneavtalet

Löneutrymme och lönerevisioner enligt följande:

Tidigare IDEA: 2,8 procent den 1 november 2020 samt 2,0 procent den 1 maj 2022. En avsättning till delpension (flexpension) på 0,4 procent den 1 november 2020.

Tidigare KFO IDO: 2,9 procent 1 december 2020 samt 1,8 procent den 1 maj 2022. En avsättning till delpension på 0,3 procent den 1 december 2020.

Avsättningen till delpension är 0,4 procent för båda avtalsområdena den 1 maj 2022.

Förbättrade skrivningar i löneavtalet genom att överläggning tillförs samt ökade möjligheter för de som gjort upp om 2020 års lön att få den uppjusterad 2021. För att undvika retroaktiva löneutbetalningar har man anpassat och tidigarelagt löneprocessens datum.

För att medarbetare som varit föräldralediga och återgått i tjänst inte ska missgynnas har man infört skrivningar om samråd med arbetsgivaren angående insatser och kompetensutveckling.

Övriga förändringar i korthet

  • Åldersregler har höjts från 67 år till gällande lagstiftning 32a § LAS.
  • Bestämmelsen om inkoppling har tagits bort, den har inte funnits tidigare på KFOs område.
  • Provanställning på 6 månader för visstidsanställning som är minst 12 månader införs med krav på skriftlig enskild överenskommelse.
  • Kvalificeringstiden för föräldralön förkortas för tidigare IDEA, KFO IDO behåller de kvalifikationsregler de hade vilket innebär att alla nu får 180 dagar efter 3 år.
  • De som kommer från KFO IDO behåller löneutfyllnad vid tillfällig föräldraledighet (vab-tillägget).
  • Omvandlingsregel för fri visstidsanställning och vikariat gäller nu även för de som tidigare tillhörde KFO.
  • Kompensation för anmodat arbete (5.1.1) finns kvar för tidigare IDEA samt nya medlemsorganisationer men förs inte in för de medlemsorganisationerna som tidigare tillhört KFO IDO.
  • För KFO IDO finns den gamla regleringen kring ersättning vid anmodat arbete vid lördag, söndag samt lediga dagar enligt kollektivavtalet kvar.

Arbetsgrupp inom avtalsområdet

Akademikerförbunden kommer delta i en gemensam arbetsgrupp ska behandla avtalets formulering och tillämpning av Målstyrd arbetstid. Arbetsgruppen ska starta senast 1 september 2021 med målet att senast 28 februari 2022 ha tagit fram en gemensam vägledning kring målstyrd arbetstid samt en gemensam seminarieserie.

Frågor kring det nya avtalet kan besvaras av ansvarig förhandlare Akavia: Stina Lindskog