För dig som är Yrkesverksam

Webbinarium - Ledarskap i en transformativ tidsålder

Webbinarium

Datum 29 april 2020 11:00 - 12:00

Adress Digitalt Webbinarium

INFORMATION

Vi lever i en tid när vi inte längre förmår lösa våra problem med det tankesätt vi hade när vi skapade problemen. Utifrån denna utgångspunkt undersöker Jonas Dahl tre ledarskapsområden som på olika sätt hjälper oss att utveckla nya tankesätt och lösningar kopplade till dagens organisatoriska utmaningar.

Psykologisk trygghet har visat sig vara en viktig förutsättning för gruppers förmåga till nytänkande och lärande. Inte minst har detta uppmärksammats i en flerårig team-studie inom Google samt i Harvardprofessorn Amy Edmondsons forskningsarbete kring gruppers prestationsförmåga. Psykologisk trygghet är avgörande för lärande, innovation, prestation och hur väl team lyckas. Jonas Dahl kommer därför presentera aktuella forskningsrön kring psykologisk trygghet - vad det är och varför det är viktigt, vilka hinder som finns och hur du själv bygger det i din verksamhet.

En av de viktigaste byggstenarna till psykologisk trygghet är att öppet dela misslyckanden med andra – så kallad Failure sharing. Du får ta del av detta intressanta forskningsområde och Jonas Dahl avrundar sedan med att prata om hur ett Growth Mindset ökar vår förmåga att omvandla misslyckanden och motgångar till lärande och utveckling.

Webinariet ger dig ny kunskap, nya insikter och konkreta verktyg att omgående börja använda i din vardag.

Jonas Dahl, Gaia Leadership & Stockholm School of Economics är senior organisations- och ledarskapskonsult med över 20-års erfarenhet att lyfta team och organisationer till en högre nivå. Han har egen chefserfarenhet och forskar kring ”Failure Sharing” med koppling till psykologisk trygghet vid Handelshögskolan i Stockholm. Kl.11:00-12:00.

Kontakt
event@akavia.se

Detta webbinarium kommer att finnas tillgängligt i 30 dagar efter publicering på vår YouTube-kanal, Akavia. Följ oss där och sätt på aviseringar så får du en notis när vi lägger upp något nytt.