Ny som förtroendevald

Välkommen till ditt nya uppdrag som förtroendevald. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha när du är ny i din roll som förtroendevald.

Ny som förtroendevald

För att underlätta ditt arbete som förtroendevald så har finns det mesta du behöver veta som ny i rollen samlat i en handbok. Det finns en handbok för varje sektor som stöd i ditt uppdrag.

Checklista

För att snabbt få en överblick över uppdraget har vi tagit fram en checklista för dig som är ny förtroendevald. Den finns både på svenska och engelska.

Checklista för dig som förtroendevaldChecklist for new union representatives

Privat sektor

För dig som är förtroendevald i privat sektor har vi en gemensam handbok för förtroendevalda inom Saco.

Din roll och ditt uppdrag

Statlig sektor

I handboken "Din roll och ditt uppdrag" hittar du nyttig information. Skriften beskriver bland annat Saco-S politik inom olika områden. Som facklig förtroendevald är du en företrädare för Saco-S och Saco-S värderingar och ställningstaganden.

Webbshop

I webbshoppen finns bland annat broschyrer som presenterar lönepolitiken, beskriver lönesättande samtal och enskilda överenskommelser och mycket annat.

Mallar

På Saco-S webbplats hittar du också mallar för såväl powerpointpresentationer som worddokument, mejlsignaturer och affischer. Använd gärna dessa när du kommunicerar med medlemmarna.

Din roll och ditt uppdragSaco-S webbshopSaco-S Mallar

Kommunal sektor

I Handboken "Att vara förtroendevald i kommunal sektor" får du en grundlig introduktion till rollen och uppdraget.

Även AkademikerAlliansen har tagit fram en vägledning för dig som företräder akademiker inom kommuner och regioner.

Att vara förtroendevald i kommunal sektor, AkaviaHandbok för Sacoråd, AkademikerAlliansen

Registrera ditt uppdrag som förtroendevald

Det är viktigt att du registrerar ditt uppdrag som förtroendevald – både vid nyval och omval.

Genom att anmäla ditt uppdrag hos oss på Akavia får du mer information och tillgång till fler förmåner. Dessutom kan du anmäla dig till våra fackliga utbildningar och nätverk för förtroendevalda.

för dig som är medlem i akavia

Kontakta oss för att registrera ditt uppdrag. Bifoga även det justerade protokollet från års- eller medlemsmötet.

För dig som är medlem i ett annat sacoförbund

Du som är medlem i ett annat Sacoförbund och arbetar på en arbetsplats* där Akavia är kontaktförbund ska också registrera ditt uppdrag hos oss.

*Jobbar du i privat sektor och har Akavia som kontaktförbund kan du registrera ditt uppdrag hos oss, men du ska gå din fackliga grundutbildning hos Sveriges Ingenjörer. När du registrerat ditt uppdrag hos oss på Akavia är du även välkommen att gå Akavias övriga fackliga utbildningar, ta del av vårt fackliga stöd och använda vår aktivitetsbank för lokalfackligt arbete.

Registrera uppdrag (medlem i Akavia)Registrera uppdrag (medlem i annat Sacoförbund)