Stöd för förtroendevalda/styrelser/föreningar

Du hittar material och mallar på Saco-S webblats.

Saco-s.se

För att underlätta ditt arbete som förtroendevald så har vi inom Saco-S tagit fram en hel del material  som du kan använda vid rekrytering, medlemsöten och som stöd i ditt uppdrag.

I webbshopen finns bland annat broschyrer som presenterar lönepolitiken, beskriver lönesättande samtal och enskilda överenskommelser och mycket annat.
Saco-S webbshop

Ladda ner mallar från saco-s.se

Samverkan

Presentation av statens centrala samverkansavtal (Arbetsgivarverket och Saco-S):
Ramavtal för samverkan för samverkan