Synlighet och inflytande

Att kommunicera, rekrytera och ordna aktiviteter är ett bra sätt att engagera medlemmarna på arbetsplatsen och göra det fackliga arbetet synligare. Här finns tips, material och mallar som hjälper till med det praktiska.

Aktivitetsbank

I Akavias aktivitetsbank hittar du, som är lokalt förtroendevald, förslag på olika aktiviteter som du och föreningen kan genomföra på arbetsplatsen.

Se aktiviteter
Få mer inflytande

Här hittar du samlat material som du som förtroendevald kan behöva för synlighet på arbetsplatsen och när du vill berätta om förbundet.

Läs mer
Presentera föreningen

Presentera er själva och berätta om vad föreningen arbetar med. Här finns en mall om hur du synliggör föreningen på din arbetsplats.

Mall för presentation (PDF)
Presentera Akavia

Material att använda vid medlemsmöten eller externa möten där du vill berätta om förbundet och synliggöra Akavia på din arbetsplats.

Till materialet
Bildbank

Akavia har en stor bildbank som du som förtroendevald kan använda när du representerar Akavia.

Till bildbanken
Webbshop

I vår webbshop kan du som förtroendevald beställa allt ni behöver för ert arbete med rekrytering och synlighet på arbetsplatserna.

Till webbshoppen

Stöd från Akavia

Kontakta Akavia eller ert kontaktförbund för att få råd, stöd och utbildning i ditt uppdrag.