Inkomstförsäkring

De flesta är noga med att försäkra sitt boende, sin bil eller sitt husdjur. Ändå är det inte alla som har försäkrat det som gör att vi kan betala våra utgifter - vår lön.

Från oro till lugn

Är du medlem i Akavia ingår vår inkomstförsäkring. Den kompletterar a-kassan och medför att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. Det gör att du kan fokusera på det du vill, istället för att oroa dig över vad som skulle hända om du blir arbetslös.

Bli medlem

Inkomstförsäkring på 60 sekunder

Vad kan du få?

Räkna ut din ersättning

Ange din lön och räkna ut hur mycket du kan få i ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle förlora jobbet.

Räkna ut din ersättning

Mer om försäkringen

Varför ska jag ha en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är det enklaste sättet att säkra din privatekonomi från plötsliga inkomstbortfall, till exempel om du skulle bli uppsagd. Du får ekonomisk trygghet och vetskap om att du i stort sett kan bibehålla din befintliga livsstil och klara dig ekonomiskt. 

Om du blir arbetslös kan du få ersättning från a-kassan. Ersättningen kan dock aldrig bli högre än 80 procent av ersättningstaket på 33 000 kronor i månaden före skatt. En inkomstförsäkring kompletterar den del av din lön som överstiger taket, upp till 100 000 kr i månaden före skatt.

Vad ingår i Akavias inkomstförsäkring?

Grundskyddet som ingår är 80 procent av din a-kassegrundande lön, upp till 100 000 kr/mån och gäller i 120 arbetsdagar.

Behöver jag göra något för att omfattas av inkomstförsäkring?

Som medlem i Akavia behöver du inte göra något för att omfattas av inkomstförsäkringen. Den ingår i ditt medlemskap. Däremot krävs det att du är medlem i Akademikernas a-kassa då inkomstförsäkringen är ett komplement till den ersättning som a-kassan betalar ut. Du kan läsa mer samt ansöka om medlemskap i a-kassan på akademikernasakassa.se 

Om du har fler frågor kring inkomstförsäkringen, kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring:

Telefontid: Måndag-fredag 08.00-16.00
Telefon: 0770-78 20 50
E-post: kundservice@inkomstforsakring.com

För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs normalt att du varit medlem i Akavia under minst tolv månader före arbetslösheten, är medlem i Akademikernas a-kassa samt har beviljats arbetslöshetsersättning.

  • Kom ihåg att du själv behöver ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen. Du kan läsa mer om hur du ansöker längre ner på den här sidan.
Här hittar du alla villkor

Nytt om inkomstförsäkringen

HÖJD SLUTÅLDER I A-KASSAN – HÖJD ÅLDER FÖR INKOMSTFÖRSÄKRINGEN

Den 1 januari 2023 höjs slutåldern i a-kassan till 66 år för den som fyller 65 år 2023. Det innebär att även slutåldern för inkomstförsäkringen höjs. Kort innebär förändringarna följande:

  • Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen höjs till 66 år för dig som är född 1958 eller senare
  • För dig som är född 1958 eller senare höjs slutåldern på tilläggsförsäkringarna till 66 år.
  • Högsta ålder för att teckna tilläggsförsäkringar höjs från 60 till 61 år för dig som är född 1962 eller senare.

Förändringar i LAS påverkar inkomstförsäkringen

I samband med förändringen av LAS den 1 oktober så utökar Akavia även inkomstförsäkringen. Det innebär att du som medlem kan få ersättning i 300 dagar vid en eventuell tvist om ogiltig uppsägning om förbundet företräder dig och du inte omfattas av något trygghetsavtal. I dag kan du i sådana fall få ersättning i högst 120 dagar.

Utöka skyddet

Vill du utöka det skydd du får genom inkomstförsäkringen kan du även teckna våra tilläggsförsäkringar TID eller LÖN.

Tillägget TID förlänger tiden för utbetalning från 120 arbetsdagar till 300 arbetsdagar.  Tillägget LÖN är för dig som tjänar mer än 100 000 kronor i månaden och vill höja taket i Akavias inkomstförsäkring upp till 160.000 kronor/månad.
Tillägget kan tecknas till och med det kalenderår du fyller 60 år.

Ansök om ersättning

Vanligtvis skickas en ansökan om ersättning ut per automatik till dig när du anmäler dig på arbetsförmedlingen och till Akademikernas a-kassa. Ansökan kan också skrivas ut via länken nedan.

Ansök om ersättning på Folksams hemsida

FAQ
Inkomstförsäkring

Om jag arbetar utomlands vad gäller då?

Både a-kassa och inkomstförsäkring kan fortsätta gälla för dig som arbetar utomlands, så länge du uppfyller villkoren för detta. Kontakta Akademikernas a-kassa för mer information rörande villkor för utlandsarbete.

Måste jag meddela Akavia min inkomst för att få rätt ersättning?

Du behöver endast informera om ändrad inkomst i det fall att du har tecknat tilläggsförsäkring för din inkomstförsäkring (TID/LÖN).
Uppdatering av lön meddelar du direkt till Akademikernas inkomstförsäkring via formulär, mail eller telefon. 
kundservice@inkomstforsakring.com
Telefontid: Måndag-fredag kl 8-16
Telefon: 0770-78 20 50

Behöver jag ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen?

Ja. På samma sätt som du måste anmäla till a-kassan att du är arbetssökande behöver du anmäla det till inkomstförsäkringen. Enklast gör du det genom att fylla i blanketten som du får skickad till dig från a-kassan. Du hittar den även här.

Fullständiga villkor

Vilka villkor gäller för ersättning av inkomstförsäkringen?

För att kunna söka ersättning från inkomstförsäkringen krävs medlemskap i både Akademikernas a-kassa samt Akavia under de senaste tolv månaderna.
Om du har omfattats av ett annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i Akavia i tolv månader krävs det ett intyg från det tidigare förbundet.

Villkoren i korthet:

  • Försäkringen ingår för samtliga av Akavias yrkesverksamma medlemmar fram till månadsskiftet innan du fyller 65 år.
  • Ersättningen betalas ut efter samma antal karensdagar som a-kassan tillämpar.
  • Obs! Vid arbetslöshet måste du påbörja en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa efter inträdet i Akavia. Perioden måste inledas med karensdagar för att man ska kunna beviljas ersättning från inkomstförsäkringen. Om du fortsätter i en ersättningsperiod som du har påbörjat i ett annat förbunds inkomstförsäkring kan du inte beviljas ersättning från vår inkomstförsäkring.
  • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörjat en ny a-kasseperiod med karensdagar för att ersättning ska utbetalas.
Fullständiga villkor

Hur tecknar jag en inkomstförsäkring?

Om du är yrkesverksam medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa har du automatiskt en inkomstförsäkring. Du betalar alltså inget extra för den.

Om man inte är medlem i ett fackförbund finns det försäkringsbolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar, men dessa är relativt dyra i jämförelse (och har i regel sämre villkor). 

Läs mer och bli medlem

Hur återkvalificerar jag mig för en ny ersättningsperiod?

För en prövning av en ny ersättningsperiod i inkomstförsäkringen måste du:

  • Utföra sammanhängande förvärvsarbete i minst 12 månader (minst 80 timmar per månad) och under denna tid inte erhålla arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.
  • Beviljas en ny ersättningsperiod från Akademikernas a-kassa.

Vad innebär överhoppningsbar tid?

För att vara ersättningsberättigad från inkomstförsäkringen måste du under en ramtid på 18 månader innan arbetslöshetens inträde ha förvärvsarbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader. Ramtiden kan förlängas om du varit sjuk, vårdat barn, haft föräldrapenning eller studerat.

Om jag säger upp mig själv, vad gäller då?

Om du avslutar din anställning på egen begäran får du normalt ingen ersättning genom inkomstförsäkringen. I vissa fall där Akademikernas a-kassa anser att du har godtagbart skäl för att säga upp dig kan ersättning från inkomstförsäkringen ändå betalas ut.

Även om du inte har rätt till inkomstförsäkring kan du vid egen uppsägning få ersättning från Akademikernas a-kassa. Ersättningen betalas ut efter en avstängning på 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar nio veckor.

Hur mycket ersättning kan jag få från en inkomstförsäkring?

Hur hög ersättning du kan få beror på vilken inkomstförsäkring du har samt hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. 
Inkomstförsäkringen ersätter som högst upp till 80 procent av din tidigare lön. 

Har du en månadslön på 33 000 kronor eller mindre så täcker ersättningen från a-kassan redan 80 procent av din lön. Men om du tjänar mer än så behöver du en inkomstförsäkring för att få ut ett större belopp.

En enkel princip att utgå ifrån är att ju högre din lön är desto mer tjänar du på en inkomstförsäkring.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 135 000 andra akademiker

Förmåner
Trygghet

Arbetsrättsligt stöd

Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Vi ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen. Vi erbjuder både arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp till dig som medlem. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov.

Läs mer

Inkomstförsäkring

De flesta är noga med att försäkra sitt boende, sin bil eller sitt husdjur. Ändå är det inte alla som har försäkrat det som gör att vi kan betala våra utgifter - vår lön.

Läs mer

Sakförsäkringar

I ditt medlemskap har du tillgång till några av marknadens bästa hem-, bil- och sakförsäkringar via Folksam. Försäkringarna är skräddarsydda för dig, innehåller mer och har ett lägre pris än om du skulle skaffa dem på egen hand. Även du som student kan teckna en hemförsäkring som är anpassad för dig och dina förutsättningar.

Läs mer

Företagsförsäkring

Med ett bra försäk­ringsskydd blir ditt företagarliv både enklare och tryggare. Som medlem och egenföretagare i Akavia får du möjlighet att teckna en specialanpassad företagsförsäkring hos Folksam.

Läs mer

Personförsäkringar

Personförsäkringar kan skydda dig och din familj ekonomiskt om det oväntade skulle hända. Du får hjälp att trygga din tillvaro vid till exempel sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med Akavias gruppavtal erbjuds du marknadens bästa personförsäkringar och villkor.

Läs mer

Juristförsäkring

Med Juristförsäkringen får du bland annat 15 timmars juridisk rådgivning per år . Försäkringen innehåller fyra delar: juridisk rådgivning, rättsskydd, må-bra-rådgivning och hjälp vid ID-stöld.

Läs mer

Avtalsgranskning

Innan du skriver på till exempel ett anställningsavtal kan det vara bra med ett par extra ögon. Våra rådgivare hjälper dig att granska ditt avtal och kan ge dig tips om annat som kan vara bra att tänka på innan du skriver på.

Läs mer