Den svenska demokratin fyller 100 år

2021 är det 100 år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt och blev det demokratiska statsskick som vi känner till idag. För att uppmärksamma jubiléet skriver Akavia tillsammans med ett flertal andra aktörer under Deklaration för en stark demokrati.

DEKLARATION FÖR EN STARK DEMOKRATI

Ett initiativ från regeringen

Deklaration för en stark demokrati är regeringens initiativ för att uppmärksamma och främja demokratin. De som skriver under ska verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin och bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Akavia är stolta över att skriva under deklarationen och att fortsätta arbeta med arbetet för att stärka vår demokrati.

Läs mer om deklarationen här

Studio Akavia Möter – Demokratin fyller 100 år, vad gör Akavia för demokratin?

Vad gör Akavia för demokratin

I det här avsnittet av Studio Akavia Möter vår moderator Caroline Cederquist med Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år-samling för en stark demokrati, Akavias ordförande Lee Wermelin samt vår samhällspolitiska chef Patrik Nilsson om demokratins utmaningar, möjligheter samt om fackens roll för demokratin.

Föreläsning – Den kvinnliga rösträttens 100 årsfirande

Rösträtt för kvinnor – vägen till demokrati

För att uppmärksamma den kvinnliga rösträttens 100 årsfirande bjöd Akavia in alla sina anställda till en fika och föreläsning om kvinnlig rösträtt och jämställdhet med vår jämställdhet- och mångfaldsexpert Ulrika Husmark.