Arbetslivet är i ständig förändring. Nu kanske mer än någonsin. Vad som än händer under din resa är vi med dig.

Så utmanar vi framtidens
arbetsliv

1. Främja distansarbete

Arbetsgivare ska ta chansen att öka valfriheten för distansarbete. Vi anser att ett flexibelt arbetsliv, där medarbetarna har makten över sin tid, ökar både välbefinnandet och därmed produktivitet och lönsamhet.  

 • Alla ska ha rätt till ett kontor, det vill säga en fysisk plats för möten och social samvaro. På så sätt får vi ut det bästa av ett flexibelt arbetsliv. 
 • Den som arbetar hemifrån regelbundet måste ha tillgång till en fungerade arbetsplats i hemmet och bör få ekonomisk kompensation. 
 • Stadsplaneringen måste utgå från att arbete utförs flexibelt, det vill säga hemifrån, från ”co-working spaces” och på traditionella kontor.

  Både chefer och medarbetare anser att arbetslivet bör vara mer flexibelt. Akavias undersökning visar att hela 73 procent av medlemmarna vill arbeta hemifrån två till fyra dagar i veckan.

  imagex1fpr.png

 

Press: Flexibilitet ger högre effektivitet

2. Modernisera lagar och regler

Det nya arbetslivet med hybridarbetsplatser kräver att lagar, kollektivavtal och försäkringar anpassas och moderniseras. 

 • Arbetsmiljölagen behöver ses över för att anpassas till det nya sättet att arbeta. Arbetsgivare ska fortsatt ha ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö. Däremot behöver arbetssätten och verktygen för att kunna ta det ansvaret förtydligas och skärpas. Vikten av god organisatorisk och social arbetsmiljö måste tydligt ingå i lagen.
 • Arbetsmarknadens parter behöver intensifiera arbetet för en bättre arbetsmiljö och ökat välbefinnande. Det arbetsliv som växer fram med distansarbete och nya typer av arbetsplatser ställer andra krav på det gemensamma arbetsmiljöarbetet. 

 • Företagen behöver lägga mer tid på  hållbarhetsarbete där välbefinnandet står i fokus. Exempelvis behöver skärpta krav på redovisning och uppföljning införas. I de fall brister framkommer måste det finnas möjlighet till sanktioner.
 • Arbetsskadeförsäkringen måste anpassas så att en skada som sker vid ett distansarbete bedömas på samma sätt som om skadan inträffade på en arbetsplats. 

  imageo3qct.png

3. Möjliggör ett hållbart arbetsliv

Vi lever och jobbar allt längre. Ålder får inte stå i vägen för akademikers karriär, löneutveckling och möjligheter att höja sin kompetens. En kombination av åtgärder behövs för att främja ett långt och hållbart arbetsliv. 

 • Det behövs lättillgänglig kompetensutveckling och möjlighet att bygga på sin utbildning under arbetslivet.
 • Arbetsgivare måste bejaka erfarenhet och synen på äldres kompetens måste värderas högre.
 • Flexibla ”exitformer” måste skapas, till exempel möjligheter att trappa ner de sista åren före pension.
 • Trygghetssystemen som a-kassa och sjukförsäkring behöver anpassas i takt med att pensionsåldern stiger. Äldre medarbetare ska ha trygghet på samma sätt som andra.
 • Pensionsavtalen behöver anpassas till de nya reglerna i den allmänna pensionen. Även de sista åren i arbete ska generera pensionspremier.

  Ta del av ett spännande samtal i STUDIO AKAVIA MÖTER mellan rådgivaren Fredrik Reinfeldt och futuristen John Mellkvist om de osynliga gränserna på arbetsmarknaden.

   

  imageey8if.png

Så får du verktyg att våga

Som medlem får du verktyg som hjälper dig att fatta välgrundade beslut och få full utväxling på din akademiska utbildning.

InkomstförsäkringArbetsrättsligt stödLönestatistik

Inte medlem?

Akavia är det nya förbundet för akademiker, eller närmare bestämt dig som är ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare, kommunikatör eller chef.

Som medlem har du vårt fulla stöd genom hela ditt arbetsliv så att du alltid kommer till din rätt. 

Från utbildning. Till utväxling.

Varför medlem?