Förmåner

 

Ny medlem i Akavia?

Om du är ny medlem i Akavia (från och med 1 januari 2020), har du tillgång till samtliga medlemsförmåner i listan via länken nedan. Medlemsförmånerna hanteras i dagsläget via Jusek.se. 

 Klicka här 

 

Tidigare medlem i Civilekonomerna?

Om du var medlem i Civilekonomerna innan sammangåendet hänvisar vi dig först och främst till dina tidigare medlemsförmåner.

 Klicka här 

 

Tidigare medlem i Jusek?

Om du var medlem i Jusek innan sammangåendet hänvisar vi dig först och främst till dina tidigare medlemsförmåner.

 Klicka här