STUDIO AKAVIA Möter

Medverkande: Mats Alvesson, forskare Jonathan Alamo Block, sektionschef för styrning och verksamhetsutveckling, SKR Dick Morén, vice ordförande i Stockholms stads Akaviaförening och ledamot i styrelsen för Akavias kommunala sektion Hanna Elving, moderator Publicerad: 26 januari 2022

Under våren genomförde Akavia fyra samtal om och med byråkrater. Vi vill undersöka vilka utmaningar, förändringar och utvecklingsområden tjänstepersoner ställs inför och om möjligt föreslå åtgärder och lösningar. De två första samtalen tar upp tjänstemännens förutsättningar och framtid inom den kommunala sektorn och under de två efterföljande diskuterar vi tjänstemannarollen i statlig sektor.

Studio Akavia Möter

Visa alla