STUDIO AKAVIA Möter

Medverkande: Caroline Cederquist, Akavia Björn Floderus, Statistiker Akavia Anna Steen, Förhandlingschef Akavia Irene Wennemo, Generaldirektör Medlingsinstitutet Stefan Koskinen, Arbetsgivarpolitisk chef Almega Publicerad: 23 februari 2021

Pandemin satte sina tydliga spår på fjolårets avtalsrörelse. Uteblivna lönerevisioner och inbromsade akademikerlöner blev några av effekterna. Men hur påverkas lönerna framåt, vad händer med ingångslönerna och löneskillnaderna mellan könen? Akavia samlade experter i Studio Akavia för att få ett svar.

Studio Akavia Möter

Visa alla