STUDIO AKAVIA Möter

Medverkande: Caroline Cederquist, Akavia Karin Lundin, Chefsjurist Akavia Publicerad: 15 juni, 2021

Vilken rätt har man som arbetstagare att larma om oegentligheter och allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats? Och är den som larmar skyddad från repressalier?

Studio Akavia Möter

Visa alla