Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar kring medlemskapet.

FAQ
Medlemskap

Hur gör jag för att byta fackförbund till Akavia?

För att byta till Akavia, ta reda på hur lång uppsägningstid du har från ditt nuvarande fackförbund för att undvika glapp i medlemskap och att betala dubbla avgifter.

Fyll därefter i medlemsansökan för att bli medlem i Akavia och ange ett startdatum som gör att medlemskapen överlappar. När du fått ditt välkomstmejl från Akavia har ditt medlemskap blivit godkänt och bekräftat, från och med ditt valda startdatum.

Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa behöver du inte skicka in en ny ansökan till dem när du byter till Akavia.

Är du medlem i en annan a-kassa än Akademikernas a-kassa hjälper de dig att byta så att du tillgodoräknar den tid du varit med i en annan a-kassa. Få hjälp med att byta till Akademikernas a-kassa genom att kryssa i det alternativet i deras medlemsansökan.

Läs mer och bli medlem

Hur får jag tag i ett medlemsintyg?

Skicka ditt medlems- eller personnummer till medlemsservice@akavia.se och ange att du vill ha ett intyg på att du är medlem i Akavia.

Hur kan jag ändra/uppdatera mina medlemsuppgifter?

Du kan själv ändra din arbetsgivare, e-postadress och telefonnummer genom att logga in på Mina sidor. Vilken information du får från Akavia och vilka förmåner du har tillgång till som medlem styrs av de uppgifter vi har om dig i vårt medlemssystem. 

Du kan även uppdatera dina uppgifter genom att kontakta oss via telefon, mejl eller formulär.

Uppdatera uppgifter på Mina sidor

Hur får jag inloggningsuppgifter till Akavias webbplats?

Har du en registrerad e-postadress på akavia.se skickas uppgifterna automatiskt om du anger e-postadressen i inloggningsrutans nedre del. Av säkerhetsskäl lämnar Akavias kansli ogärna ut inloggningsuppgifter över e-post eller telefon.  

Om du är osäker på vilken e-postadress du registrerat hos oss kan du alltid skicka ett mejl till medlemsservice@akavia.se med ett medlemsnummer eller personnummer, samt den e-postadress du vill att vi lägger in i registret. 

Hur gör jag för att avsluta mitt medlemskap i Akavia?

Yrkesverksam och pensionär

Du kan när som helst begära utträde ut förbundet, med som högst en månads uppsägningstid.

Önskar du att säga upp ditt medlemskap och därmed gå ur förbundet, kontakta oss på 010-303 75 00. Våra öppettider är vardagar 09:00-17:00.

Efter samtalet får du en länk via mejl där du bekräftar utträdet. Därefter avslutas ditt medlemskap vid kommande månadsskifte.

Student

Om du har ett kostnadsfritt studentmedlemskap behöver du istället logga in på akavia.se och kontakta oss där du meddelar att du önskar avsluta ditt medlemskap.

Vilket fackligt stöd har man under övergångstiden mellan två förbund?

Under övergångstiden, det vill säga tiden mellan det du ansökt om utträde ur ditt tidigare förbund och när du blivit medlem i Akavia, kan du få en del stöd från Akavia. Du får aktuell facklig information från Akavia, medlemstidningen samt även kortare rådgivning i till exempel lönefrågor.

Du får också din inloggningskod till akavia.se. Ofta kan våra lokala företrädare hjälpa dig.

Observera att Akavia normalt inte företräder nya medlemmar i tvister med arbetsgivaren som har sitt ursprung före inträdet.

Vad krävs för att bli medlem i Akavia?

FÖR ATT BLI MEDLEM SOM YRKESVERKSAM BEHÖVER DU

 • En kandidatexamen (minst 180 högskolepoäng, innan 2007: 120 poäng) inom ekonomi, juridik, it, samhällsvetenskap, personalvetenskap eller kommunikation,
 • Annan akademisk examen, som till övervägande del omfattar ämnen som ingår i ovan nämnda examina eller
 • Ha ett arbete där du utför arbetsuppgifter som brukar utföras av personer som har en akademisk examen.

FÖR ATT BLI STUDENTMEDLEM BEHÖVER DU

 • Studera vid universitet eller högskola med mål att ta examen med minst 180 högskolepoäng inom ekonomi, juridik, it, samhällsvetenskap, personalvetenskap eller kommunikation,
 • Har examen men genomgår annan utbildning för att stärka möjligheter till etablering på arbetsmarknaden eller
 • Går en icke-akademisk utbildning som typiskt sett leder till arbete med arbetsuppgifter som brukar utföras av den som har examen.
Läs mer om medlemskapet

Vad har Akavia för organisationsnummer?

Akavias organisationsnummer är 802001-6591

Allmänna villkor för medlemskap i Akavia

FAQ
Inkomstförsäkring

Vilka villkor gäller för ersättning av inkomstförsäkringen?

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du:

 • Varit medlem i Akavia i minst tolv månader före arbetslöshet.
 • Vara medlem i Akademikernas a-kassa.
 • Ha beviljats inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa*
 • Ha en ersättningsgrundande inkomst på över 33 000 kronor per månad.
 • Arbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader inom 18 månader innan arbetslösheten.
 • Vara ofrivilligt arbetslös. Detta avgörs av en bedömning från Akademikernas a-kassa vilket inkomstförsäkringen följer därefter.

*Ta del av samtliga villkor för att kunna få inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa.

Om du har omfattats av ett annat fackförbunds inkomstförsäkring innan du blev medlem i Akavia kan den tiden tillgodoräknas i kvalificeringstiden för att du ska kunna ta del av inkomstförsäkringen. Det kräver att det fackliga medlemskapet ligger i direkt anslutning till ditt inträde i Akavia. Blev du arbetslös innan du varit medlem i Akavia i tolv månader krävs det ett intyg från ditt tidigare fackförbund.

Observera att du måste påbörja en ny ersättningsperiod som inleds med karensdagar hos Akademikernas a-kassa efter ditt inträde i Akavia för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen. Om du fortsätter i en ersättningsperiod som du har påbörjat i ett annat fackförbunds inkomstförsäkring kan du inte beviljas ersättning.

Fullständiga villkor för inkomstförsäkringen

Hur mycket ersättning kan jag få från en inkomstförsäkring?

Hur hög ersättning du kan få från inkomstförsäkringen beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. Du kan få 80 procent av din lön upp till ett tak på 100 000 kronor i månaden före skatt i 120 arbetsdagar.

Ersättningen från a-kassan kan högst bli 80 procent av 33 000 i månaden före skatt, det vill säga 26 400 kronor. Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan och gör att den del av din lön som överstiger taket på 33 000 kronor också är försäkrad.

Du kan även teckna tilläggsförsäkringar som höjer taket för inkomstförsäkringen till 160 000 kronor och förlänger tiden du kan få ersättning till 300 dagar.

Vad innebär överhoppningsbar tid?

När du blir arbetslös beslutar a-kassan om din rätt till ersättning och fastställer din genomsnittliga inkomst. Det är a-kassans uträkning av din ersättningsgrundande inkomst som avgör hur mycket ersättning du kan få från inkomstförsäkringen.

Som huvudregel räknar a-kassan fram din genomsnittliga inkomst under de senaste tolv månaderna. Om du till exempel varit föräldraledig eller studerat heltid de senaste sex månaderna kommer de månaderna inte räknas med, utan då tittar man på tid längre bak i tiden. Detta kallas för överhoppningsbar tid. Målet för a-kassan är att hitta månader som innehåller arbete och därmed inkomst för att därefter kunna räkna ut din genomsnittliga inkomst.

Hur tecknar jag en inkomstförsäkring?

Om du är yrkesverksam medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa ingår inkomstförsäkringen. Du betalar alltså inget extra för den.

Om man inte är medlem i ett fackförbund finns det försäkringsbolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar, men dessa är relativt dyra i jämförelse (och har i regel sämre villkor). 

Om medlemskapet Bli medlem

Måste jag meddela Akavia min inkomst för att få rätt ersättning?

Du behöver endast informera om ändrad inkomst i det fall att du har tecknat en eller flera tilläggsförsäkringar som höjer taket för inkomstförsäkringen till 160 000 kronor och/eller förlänger tiden du kan få ersättning till 300 dagar.

Uppdatering av lön meddelar du till Folksam som administrerar Akavias inkomstförsäkring.

Behöver jag ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen?

Ja. Det är en del att hålla koll på om du blir arbetslös. För att kunna ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen behöver du först och främst skriva in dig hos arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Detta behöver du tänka på när du ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen.

Vanligtvis skickas en blankett med ansökan om ersättning från inkomstförsäkringen ut per automatik till dig när du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen och ansöker om ersättning från Akademikernas a-kassa. Du kan även skriva ut blanketten för att ansöka om inkomstförsäkring här.

Ansök om ersättning

Om jag säger upp mig själv, vad gäller då?

Om du avslutar din anställning på egen begäran får du normalt ingen ersättning genom inkomstförsäkringen. I vissa fall där Akademikernas a-kassa anser att du har godtagbart skäl för att säga upp dig kan ersättning från inkomstförsäkringen ändå betalas ut.

Även om du inte har rätt till inkomstförsäkring kan du vid egen uppsägning få ersättning från Akademikernas a-kassa. Ersättningen betalas ut efter en avstängning på 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar nio veckor.

Mer information om a-kassans beslut om ersättning när du säger upp dig själv

Om jag arbetar utomlands, vad gäller då?

När du blir arbetslös beslutar a-kassan om din rätt till ersättning och det är även det beslutet som inkomstförsäkringen utgår ifrån. Både a-kassa och inkomstförsäkring kan fortsätta gälla för dig som arbetat utomlands, men det beror bland annat på vilket land du arbetat i och förutsätter att du varit medlem i Akavia när du arbetat utomlands. Kontakta Akademikernas a-kassa för mer information rörande villkor för utlandsarbete.

Mer information om a-kassan om du flyttar till eller från Sverige

Hur återkvalificerar jag mig för en ny ersättningsperiod?

För en prövning av en ny ersättningsperiod i inkomstförsäkringen måste du:

 • Utföra sammanhängande förvärvsarbete i minst 12 månader (minst 80 timmar per månad) och under denna tid inte erhålla arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.
 • Beviljas en ny ersättningsperiod från Akademikernas a-kassa.

FAQ
A-kassa

Var hittar jag min kontrolluppgift?

Från den 1 juli 2022 får du en så kallad skattereduktion på avgiften till a-kassan. Skattereduktionen finns förtryckt i din deklaration under rubriken: ”Skattereduktioner och annat som minskar din skatt”.

Kontrolluppgifter till Skatteverket sköts av Akademikernas a-kassa.

Kontakta Akademikernas a-kassa direkt på 08-412 33 00, måndag till fredag 09:00-16:30, eller mejla.

Läs mer om skattereduktion för a-kasseavgiften hos Akademikernas a-kassa.

Byta fackförbund, vad händer med a-kassan?

Om du idag är medlem i ett annat fackförbund och vill byta till Akavia kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på gällande a-kassa och inkomstförsäkring när du byter fackförbund.

Akavia och Akademikernas a-kassa är två separata organisationer och du kan betala din avgift till a-kassan via din faktura från Akavia. Kontakta oss om du vill betala avgiften till a-kassan via oss.

Byter du från Akavia till ett annat fackförbund som är med i Saco bör du fortsätta vara medlem i Akademikernas a-kassa, eftersom samtliga Sacoförbund är anslutna till Akademikernas a-kassa och därmed har en inkomstförsäkring som är beroende av deras beslut om ersättning. Betalar du din avgift till Akademikernas a-kassa via Akavia kommer a-kassan automatiskt ta över faktureringen om du väljer att avsluta ditt medlemskap i Akavia.

Hur vet jag om jag är medlem i Akademikernas a-kassa?

Är du osäker på om du är medlem i Akademikernas a-kassa eller vill ta reda på hur länge du varit medlem? På deras webbsida kan du enkelt se ditt eventuella inträdesdatum om du loggar in med ditt Bank-ID.

Kontrollera om du är medlem

Hur mycket ersättning kan jag få från a-kassan?

Du kan högst få 26 400 kronor per månad före skatt i ersättning från a-kassan och din ersättningsnivå bestäms av a-kassan. Hur mycket ersättning du får beror på hur länge du varit medlem i a-kassan, hur mycket du jobbat och din tidigare inkomst.

För att få ersättning grundad på din inkomst måste du uppfylla tre villkor: medlemsvillkoret, arbetsvillkoret och grundvillkoret. Därefter baseras som regel din ersättningsnivå från a-kassan på din genomsnittliga månadsinkomst det senaste året.

Räkna ut hur mycket ersättning du kan få från Akademikernas a-kassa

Vad är a-kassan?

En arbetslöshetskassa, även kallad a-kassa, är en organisation som administrerar arbetslöshetsförsäkringen som finns för att trygga din ekonomi vid arbetslöshet. Den första a-kassan skapades redan i början av 1900-talet gemensamt av fackförbunden. A-kassorna är egna organisationer och ofta kopplade till olika yrkesområden eller fackförbund.

Akavia är, som alla fackförbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), anslutna till Akademikernas a-kassa som är Sveriges största a-kassa.

Hur blir man medlem i Akademikernas a-kassa?

Du ansöker om medlemskap i Akademikernas a-kassa genom att fylla i ansökningsformuläret

Hur gör man om man redan är medlem i Akademikernas a-kassa?

Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa och vill betala din avgift via Akavia anger du det i din medlemsansökan till Akavia.

Hur går man ur Akademikernas a-kassa men kvarstår som medlem i Akavia?

Om du vill gå ur a-kassan, måste du skriftligen begära utträde. Observera att du måste vara med i både Akavia och Akademikernas a-kassa för att kunna ta del av inkomstförsäkringen.

Mer om att avsluta ditt medlemskap i Akademikernas a-kassa

Frågor och svar om Akavias inkomstförsäkring

Vilka är villkoren för att bli medlem i Akademikernas a-kassa?

För att kunna bli medlem i Akademikernas a-kassa behöver du uppfylla ett av följande villkor:

 • Du har 150 högskolepoäng.
 • Du avslutade studier innan 2007 och har 120 akademiska poäng.
 • Du studerar just nu och har som avsikt att ta 180 högskolepoäng.
 • Du har varit medlem hos Akademikernas a-kassa tidigare.
 • Du har en utländsk högskoleutbildning eller annan bakgrund som motsvarar en kandidatexamen.
 • Du arbetar inom något av de yrken som ansluts till fackförbund inom Saco och Vårdförbundet. Du är chef, specialist eller kvalificerad handläggare eller kommunikatör och din tjänst innehas normalt av någon med akademisk utbildning.

Villkor för medlemskap i Akademikernas a-kassa

Hur byter man A-kassa till Akademikernas a-kassa?

Du får flytta med den tid du varit med som betalande medlem i en annan a-kassa till din nya a-kassa. Det är viktigt att det inte blir något glapp i medlemstiden. För att undvika det behöver du fylla i en medlemsansökan till Akademikernas och kryssa i att du vill ha deras hjälp så hjälper de dig med bytet.

Måste man vara medlem i Akademikernas a-kassa?

Mer om Alfakassan

Vad krävs för att få ersättning från a-kassan?

FAQ
Gruppförsäkring

Varför har jag fått försäkringar från Skandia?

Som en förmån får du som ny medlem i Akavia kostnadsfria försäkringar via Skandia i tre månader. Du väljer själv om du vill behålla försäkringarna och kan när som helst under dessa tre månader tacka  nej till att ha försäkringarna.

Varför ska jag ha kvar försäkringarna som jag fått från Skandia?

Genom att du är med i Akavia kan Skandia erbjuda dig och alla andra medlemmar försäkringar som man annars kanske inte skulle ha rätt till. I vanliga fall behöver du oftast fylla i en hälsodeklaration när du vill teckna försäkringar. Genom att tacka ”Ja” till erbjudandet som du har fått som ny medlem behöver du inte göra det, utan det räcker med att du är fullt arbetsför och bosatt i Sverige.

Jag vill veta mer om försäkringarna från Skandia eller har specifika frågor, vem kontaktar jag?

Du kan besöka Skandias hemsida för att läsa mer om försäkringarna eller kontakta Skandia direkt. Vi på Akavia har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor som rör just dig och dina försäkringar.

Läs mer på Skandias hemsida

Jag vill inte ha försäkringar från Skandia, hur avslutar jag dem?

Försäkringarna avslutas automatiskt efter tre månader om du inte betalar den faktura som kommer att skickas till dig. Om du vill avsluta försäkringarna innan dess kan du kontakta Skandia på 0771-55 55 00.

Kan jag teckna försäkringar åt min partner/sambo/make/maka?

Ja det går bra. På Skandias hemsida finns ansökan och hälsodeklaration.

Länk till Skandias hemsida

Jag har fått en faktura från Skandia, men vill inte ha kvar försäkringarna. Vad gör jag?

Om du inte vill ha kvar försäkringarna efter dina tre kostnadsfria månader kan du bortse från fakturan och dina försäkringar avslutas automatiskt.

Jag har inte tecknat någon försäkring men i brevet från Skandia står att Akavia tecknat ett avtal för mig. Det är inte OK att Akavia delar mina personuppgifter med tredje part.

När du blir medlem i Akavia godkänner du att vi kan dela dina personuppgifter med samarbetspartners som t.ex. levererar våra förmåner. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på länken nedan

Så behandlar vi dina personuppgifter

Jag har inte tecknat försäkringen, måste jag ändå fylla i blanketten för avanmälan som skickades med brevet för att avsluta den?

Om du omgående vill avsluta försäkringarna behöver du kontakta Skandia eller fylla i avanmälan. Annars avslutas försäkringarna automatiskt tre månader efter att du fick dem. Du kan då också bortse från fakturan som skickas till dig.

FAQ
Medlemsavgift

Vad har Akavia för medlemsavgift?

Akavia har olika medlemsavgifter. Avgifterna är baserade på inkomst och på medlemskapsform. 

Som yrkesverksam medlem betalar du 280 kronor per månad.

Du kan läsa mer om våra medlemsavgifter här.

Se våra medlemsavgifter Läs mer och bli medlem

Frågor och svar
Avgifter

Yrkesverksam, chef, egenföretagare – 280 kr/månad

280 kr/månad utan a-kassa

410 kr/månad med a-kassa

 

Akavias inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. För att få ersättning krävs att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Våra mest omtyckta förmåner:

Läs mer och bli medlem

Nyexaminerad – 59 kr/månad

59 kr/månad utan a-kassa

189 kr/månad med a-kassaSom nyexaminerad får du ett rabatterat pris på ditt medlemskap. Rabatten gäller i ett år från och med att du avslutat dina studier.

Givetvis ingår Akavias trygga inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. Kom ihåg att du samtidigt måste vara med i Akademikernas a-kassa för att kunna tillgodoräkna och nyttja inkomstförsäkringen.

Exempel på förmåner:

Läs mer och bli medlem

Student – 0 kr/månad

Tjänar mellan 9 000-18 000 kr/månad – 170 kr/månad

170 kr/månad utan a-kassa

300 kr/månad med a-kassaAkavias inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. För att få ersättning krävs att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Exempel på förmåner:

Läs mer och bli medlem

Tjänar under 9 000 kr/månad – 114 kr/månad

114 kr/månad utan a-kassa

244 kr/månad med a-kassa

 

Akavias inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. För att få ersättning krävs att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Exempel på förmåner:

Läs mer och bli medlem

Advokat med egen firma eller delägare – 170 kr/månad

170 kr/månad utan a-kassa

300 kr/månad med a-kassa

 

 

Akavias inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. För att få ersättning krävs att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Observera att arbetsrättslig rådgivning inte ingår i detta medlemskap.

Exempel på förmåner:

Läs mer och bli medlem

Anställd utomlands av utländsk arbetsgivare – 114 kr/månad

114 kr/månad utan a-kassa

244 kr/månad med a-kassa

 

 

Akavias inkomstförsäkring ingår. Den kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. För att få ersättning krävs att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Kom ihåg att kontakta Akademikernas a-kassa för information gällande förändringar i ditt medlemskap under utlandsvistelse. 

Exempel på förmåner:

Läs mer och bli medlem

Pensionär – 22 kr/månad

22 kr/månad
Medlemskap som pensionär i Akavia.
 

Som pensionär betalar du en årsavgift på 265 kr och kan ta del av ett urval av Akavias förmåner.

 

Exempel på förmåner:

Bli medlem

FAQ
Ansök om reducerad avgift

Ansök om reducerad medlemsavgift

Du har rätt till nedsatt medlemsavgift om du under minst två månader har en bruttoinkomst som understiger 18 000 kronor i månaden (som inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassa, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal). Pensionsersättning, barn- och bostadsbidrag räknas ej som inkomst). Du har även rätt till reducerad avgift om du exempelvis återgår till studier eller om du är utlandsanställd.

Ansökan om nedsatt avgift måste göras via länken nedan. Gå in under "Vad gäller din fråga" och "Förfrågan om reducerad avgift" :

Ansök om reducerad avgift