Bli mentor åt en invandrad akademiker

Idag är var femte akademiker i Sverige utrikesfödd och många har svårt att få kvalificerade jobb. Bli mentor åt en akademiker med liknande bakgrund som vill in på svensk arbetsmarknad.

)

Bli mentor

Vi erbjuder en unik möjlighet att göra en värdefull insats. Bli mentor till en invandrad akademiker med juridisk, ekonomisk eller samhällsvetenskaplig bakgrund. 

"64 procent har fått kvalificerade jobb"

Din insats kan vara avgörande för adeptens arbetsliv.  Från tidigare program har 64 procent fått kvalificerade jobb under eller efter programmet och av dessa säger två av tre att mentorn bidrog till att de fick jobbet.

Programmets upplägg

  • Programmet startar omkring februari och september varje år och pågår i sju månader.
  • Mentor och adept matchas ihop baserat på utbildning och bakgrund.
  • Akavia ordnar tre gemensamma gruppträffar i Stockholm med utbildning i mentorskap, jobbsökande och nätverksbyggande. Vid behov sker dessa digitalt.
  • Mentor och adept träffas ungefär en gång i månaden.
  • Akavia fungerar som ett stöd under hela programmet.

Bakgrund

Kontakter är ofta avgörande för att få ett jobb. För att fler ska få tillgång till professionella nätverk driver Akavia sedan 2010 ett mentorprogram för invandrade akademiker. Många mentorer är medlemmar i Akavia, men det är inte ett krav.

Enskilda träffar 

Mentorn och adepten bestämmer tillsammans var och när de ska ses. Som mentor bidrar du med viktig vägledning och kunskap om svensk arbetsmarknad. Mentorns roll är att ge verktyg för att närma sig arbetsmarknaden, mentorn ansvarar inte för att ordna ett jobb åt adepten.

Adepterna har generellt en hög språknivå. Eftersom vi vet att svenska språket ofta är en förutsättning för att få jobb genomförs programmet på svenska och innebär i sig träning på fackspråk.

Matchning utifrån adeptens önskemål

Vi matchar er utifrån adeptens önskemål om framtida jobb och försöker hitta en mentor med liknande bakgrund. Mentorn får inte betalt utan det är ett ideellt engagemang.

Ansök om att bli mentor

Inte medlem i Akavia?

Gör som 130 000 andra akademiker