Året 2020 – Ett styrkebesked från Akavia

Den 1 januari 2020 bildade vi Akavia, året var annorlunda ur många aspekter. Pandemin präglade hela arbetsmarknaden och vi organiserade oss för att kunna ge råd och stöd till våra medlemmar. Nu fortsätter vi att bygga Akavia och att ständigt bevaka och påverka alla delar av arbetslivet. Följ gärna med i skapandet av Sveriges modernaste fackförbund.

VD har ordet

Ett styrkebesked från Akavia

Under 2020 etablerade sig Akavia som ledande fackförbund för akademiker i Sverige. Ett stärkt medlemserbjudande och en ny slagkraftig organisation gjorde att vi att kunde leverera när våra medlemmar behövde oss som mest.

Året som har gått

Ett år med Akavia

Ett smakprov på Akavias första år. Korta klipp med förbundsordförande Lee Wermelin och medarbetare.

Året i siffor

Akavia i siffror

 • Vi är 128 anställda och 45 studentmarknadsförare
 • Medelåldern för kanslianställda är 46 år
 • Den genomsnittliga arbetstiden för kanslianställda är 8 år
 • 67 procent av kansliets medarbetare är kvinnor
 • 73 procent av cheferna är kvinnor
 • 56 procent av ledningsgruppen är kvinnor

Medlemstillväxt

 • 12 195 nya studenter och yrkesaktiva valde Akavia som sitt fackförbund

Förhandling och rådgivning

 • Cirka 25 000 samtal till rådgivningen
 • Cirka 5 000 ärenden till rådgivningen

Förmåner

 • 150,4 procents ökning av karriärrådgivningssamtal
 • 75,2 procents ökning av digitala intervjuträningar

Årsredovisning

Ett stort fokus har legat på att integrera verksamheter, människor, strukturer och kulturer. Medlemserbjudandet har anpassats utifrån det nya varumärket och en ny förtroendemannaorganisation har sjösatts.

Covid-19 innebar att rekordmånga medlemmar hörde av sig då de på olika sätt påverkats av pandemin. Trots pandemi och ett helt nytt varumärke har Akavia toppbetyg vad gäller bemötande och ökat antalet yrkesverksamma medlemmar med 4,2 procent under året.

Årsredovisningen (för medlemmar)