Akavia Aspekt - din nya tidning

I september lanseras den nya medlemstidningen Akavia Aspekt. Samtidigt läggs Jusektidningen Karriär och Civilekonomen ner. Ett mål är att erbjuda mer riktat material till förbundets sex olika medlemsgrupper.

Möt chefredaktör Sofia Callius

Varför en ny tidning?

– Vi har blivit ett större förbund med en något annan medlemsprofil än tidigare. Vi har till exempel fått fler medlemmar inom privat sektor och med chefsfunktioner – och vi vill fortsätta vara relevanta för alla. Att göra en ny tidning i stället för Jusektidningen Karriär och Civilekonomen är också ett bra sätt att hushålla med medlemmarnas pengar.

– Steg två är att erbjuda en webb­tidning med innehåll som är användbart i medlemmarnas jobbvardag, bland annat artiklar riktade till de olika yrkesgrupperna och daglig nyhetsuppdatering.

Vad kan medlemmarna för­vänta sig av den nya tidningen?

– Målet är att spegla arbetslivet för dig som medlem. Vi vill inspirera medlemmarna att själva ta ansvar för sina yrkesliv och väcka tankar om vad framtiden kan erbjuda på en föränderlig arbetsmarknad.

Vad skiljer den nya tidningen från Jusektidningen Karriär och Civilekonomen?

– I läsundersökningar har vi sett att medlemmarna tycker om verktyg i arbetslivet, framåtblickande trender och även att de efterfrågat mer djuplodande material. Den nya tidningen erbjuder en mer fokuserad mix av detta. Dessutom får tidningen en helt ny och spännande layout.

Kommer tidningen att vara fortsatt oberoende?

– Ja. Jag är glad och stolt över att Akavia, som är ett förbund som baserar sin kunskap på evidens snarare än åsikter, i dessa tider har valt att värna demokratin och den fria journalistiken.

"Du är alltid välkommen att höra av dig till mig med feedback eller nyhetstips"

Kan medlemmarna påverka vad tidningen skriver om?

– Självklart. Jag företräder er tidning och jag har tystnadsplikt. Det är medlemmarna och det som direkt eller indirekt rör era yrkesliv som vi ska spegla. Du är alltid välkommen att höra av dig till mig med feedback eller nyhetstips, högt som lågt.

Vad ser du som chefredaktör mest fram emot med nya tidningen?

– Det allra roligaste är utmaningen att försöka göra en relevant tidning för medlemmar i en målgrupp som är så oerhört kunniga och som ställer så höga krav. Jag ser verkligen fram emot att höra vad medlemmarna tycker om den nya tidningen i september.

Fotnot: Intervjun är tidigare publicerad i Karriär
Skribent: Sara Wilk

Läs tidningen Akavia Aspekt på webben