Akavias medlemmar står aldrig ensamma

22/08/03 Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Akavia ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen genom arbetsrättslig rådgivning till dig som medlem.

Akavias medlemmar står aldrig ensamma

Med vår rådgivning kan du känna dig trygg med fackligt stöd från någon som förstår din situation. Kontakta oss på telefon eller mejl för att få stöd eller råd i frågor som rör ditt arbetsliv eller din karriär. Akavias kunniga rådgivare hjälper dig med fackliga eller arbetsrättsliga frågor, samt företräder dig om du skulle få problem på jobbet.

Läs mer om Akavias arbetsrättsliga stöd

Kontakta rådgivningen