Akavia välkomnar Riksrevisionens granskning av hot och våld

22/11/28 Riksrevisionen föreslår bland annat att lagstiftningen kan behöva ses över för att minska enskilda myndighetsanställdas utsatthet för trakasserier, hot och våld. "Akavia välkomnar förslagen. Bättre skydd är något som länge efterfrågats av våra medlemmar", säger Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia.

"Det ska råda nolltolerans mot hot, våld, trakasserier och annan otillbörlig påverkan"

Hot, våld och trakasserier mot myndighetsanställda har under många år uppmärksammats av fackförbundet Akavia. En undersökning från 2021 visade att nästan var femte medlem känner sig otrygg i sin yrkesutövning på grund av risk för hot, våld eller trakasserier. Undersökningen är också något som Riksrevisionen refererar till i sin nu aktuella granskning.

Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia välkomnar granskningen och rekommendationen om en översyn av lagstiftningen för att minska enskilda beslutsfattares eller handläggares utsatthet.

− Många av våra medlemmar tycker att det är obehagligt att deras namn exponeras i olika situationer i tjänsten. Det nuvarande skyddet för personuppgifter förutsätter en konkret hotbild och leder till stora konsekvenser i vardagslivet för de drabbade.

Minskad exponering av personuppgifter är en viktig fråga att överväga men även de andra rekommendationerna som lämnas är välkomna. Att ge en myndighet i uppdrag att inrätta en funktion som ska stödja myndigheterna i frågor om hot och våld mot medarbetarna kan även det ge bra effekter, särskilt för mindre myndigheter. 

− Trygghet är en mycket angelägen fråga för våra medlemmar och i förlängningen även för demokratin. Det ska råda nolltolerans mot hot, våld, trakasserier och annan otillbörlig påverkan i våra medlemmars arbete och i vårt samhälle, säger Anna Nitzelius.  

Här kan du läsa Akavias tidigare rapport om hot, våld och trakasserier mot myndighetsanställda.