Avtalsförhandlingarna med Svenska kyrkan har strandat

22/04/11 Avtalsförhandlingarna rörande Omställningsavtalet, Svenska kyrkans avtal 20 samt löneavtalet har strandat.

)

"För dig som är anställd inom Svenska kyrkan så innebär detta att lönerevisionen för 2022 inte kan avslutas förrän ett nytt löneavtal är klart."

Den 7 april stod det klart att fackförbunden och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) inte kommer längre i förhandlingarna om nytt omställningsavtal och lön- och villkorsavtal. Skao är den enda arbetsgivarorganisation på svensk arbetsmarknad som har sagt upp löne- och villkorsavtal för att förhandla fram ett nytt omställningsavtal.

Akavia och de andra facken inom kyrkan kan inte acceptera att medlemmarna inom Svenska kyrkan ska få försämrade anställningsvillkor för att få samma möjligheter till omställning som resten av arbetsmarknaden. Med anledning av detta varslade Kommunal om konflikt från den 22 april. Vi andra fackförbund har nu tillsammans med Skao begärt frivillig medling för att lösa förhandlingarna.

För dig som är anställd inom Svenska kyrkan så innebär detta att lönerevisionen för 2022 inte kan avslutas förrän ett nytt löneavtal är klart. I övrigt gäller kollektivavtalen.

FAQ avtalsförhandlingar, medling och varsel