Gå till Innehållet

Expertrådgivning och trygghet får fler att bli medlemmar i Akavia

23/02/15 Sedan starten för tre år sedan har fack- och professionsförbundet Akavia växt med närmare fem procent. Nu är antalet medlemmar uppe i 135 000, ett resultat av att både fler yrkesverksamma och studenter sökt sig till förbundet, inte minst under 2022.

– Att Akavia samlar allt fler medlemmar är ett styrkebesked som befäster vikten av att tillvarata akademikers bidrag och kompetens på svensk arbetsmarknad. Medlemmarna visar att Akavias kraft som arbetsmarknadspart och samhällsaktör tilltar i styrka och är att räkna med, säger Magnus Hedberg, vd på Akavia.

Akavia bildades 2020 efter en sammanslagning av Jusek och Civilekonomerna och har sedan dess sett en ökande tillströmning i medlemsantal. Förbundet erbjuder riktade medlemskap för ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

– Våra medlemmar vill vara med i ett förbund där de får tillgång till rådgivande spetskompetens med djup och relevant kunskap om just deras profession – i kombination med de trygghetsstöd vi kan ge. I en samhällsekonomiskt orolig tid är vår inkomstförsäkring och arbetsrättsliga expertis en hygienfaktor få vill avstå ifrån, säger Katarina Gold, kommunikations- och marknadschef på Akavia.

Totalt ökade antalet medlemmar under 2022 med 2,4 procent jämfört med föregående år. Utöver yrkesverksamma kan även studenter bli medlemmar och i fjol anslöt rekordmånga studerande till Akavia. Många unga akademiker uppskattar möjligheten att få skräddarsytt stöd och tillgång till utvecklande nätverk under studietiden och vidare genom hela sin karriär, oavsett vilka olika branscher de kommer verka inom.