I dag firar vi dig som är chef!

22/10/17 På Alla chefers dag den 17 oktober uppmärksammar vi alla er som är chefer. Vi på Akavia, med många chefsmedlemmar vet att ni tar ett stort ansvar för verksamhet och medarbetarnas bästa. Vi vet också att arbetsmiljön för många av er är allt annat än bra. Det vill vi på Akavia ändra på.

Tyvärr har många av Akavias chefsmedlemmar svårt att hitta balansen mellan jobb och andra delar av livet och anser att arbetet är så krävande att det påverkar privatlivet negativt. Särskilt utsatta är de kvinnliga cheferna.

Vi vet att många chefer är satta under hög press. Det gäller inte minst chefer på mellannivå, där de flesta av Akavias medlemmar som har ledande uppgifter befinner sig. Många skulle säga att det är en del av jobbet som ledare, men varningssignalerna om chefernas bristande arbetsmiljö och därmed välbefinnande behöver tas på största allvar.

Chefernas arbetssituation påverkar hela organisationen och i sin roll som förebilder behöver chefer få goda förutsättningar i sitt jobb. Vi vet att många arbetstimmar och hög arbetsbelastning är riskfaktorer för både psykisk ohälsa med sjukskrivningar som följd.

Akavia tycker:

  • Sätt ökat fokus på ledarskapet och chefers förutsättningar i arbetslivet. Chefers arbetsbelastning är hög och de arbetar många timmar utöver ordinarie arbetstid. När cheferna har förutsättningar att utöva ett gott ledarskap leder det till bättre arbetsmiljö och välbefinnande för alla medarbetare.
  • Uppmuntra och verka för ökad flexibilitet. Akavias medlemmar vill ha stort inflytande över var och när arbetet utförs. Flexibiliteten minskar stress, ökar möjligheter till återhämtning och ökar balansen mellan arbete och privatliv. Samtidigt finns det risk för att möjligheten att delvis arbeta på distans gör att den totala arbetsmängden ökar.
  • Håll koll på arbetstid och arbetsbelastning. Chefer behöver se till att detta alltid finns med som en del av den löpande dialogen mellan dem själv och deras överordnade chefer.
  • Prioritera arbetet med att motverka stress och bristande arbetsmiljö på alla arbetsplatser. Lagar, förskrifter och avtal ska alltid respekteras och följas. De utgör viktiga skydd för den enskilde så att skador och ohälsa inte ska uppstå på grund av arbetet.

Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som chefsmedlem i Akavia