Ny styrelse för studerandesektionen på Akavia

22/10/11 En ny styrelse till Akavias studerandesektion har valts. Marcus Karlén omvaldes som ordförande och Linnea Jakobsson som vice ordförande. "Under året kommer vi att förstärka medlemskontakten och lyfta plånboksfrågor", säger Marcus Karlén.

Studerandesektionen representerar Akavias cirka 30 000 studentmedlemmar. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att genom politisk påverkan arbeta för att studenter ska få en givande studietid och en bra övergång till yrkeslivet.

Styrelsen representerar studentmedlemmarna både internt inom Akavia och externt inom frågor som till exempel arbetslivsanknytning, inkludering och studiemiljö.

– Under året kommer vi att förstärka medlemskontakten genom en studentpanel, lyfta plånboksfrågor samt arbeta outtröttligt för att den tillträdande regeringen ska lyssna på våra studenters åsikter i alltifrån studiesociala frågor till utbildningskvalité, säger Marcus Karlén som läser Strategisk information och kommunikation vid Högskolan i Borås

– Vi har ett spännande år framför oss, och med denna engagerade styrelse är jag övertygad om att vi kommer uppnå mycket. Personligen ser jag fram emot den ökade kontakten med Akavias studentmedlemmar, vilket kommer att medföra dels att vi får en bättre bild av vad som är viktigt för dem, dels att vi kan ta detta vidare i vårt arbete, säger Linnea Jakobsson som läser en juridisk master i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.

Styrelsen för verksamhetsåret består av

Ordförande: Marcus Karlén (omvald)
Vice ordförande: Linnea Jakobsson (omvald)

Ledamöter:

Nima Nikaein (omvald)

Sebastian Zetterberg (omvald),

Mattias Askerstedt (omvald),

Emad Velayati (nyvald),

Leopold Rengård (nyvald),

Gustav Bruzelius (nyvald)

Petra Ruzsa (nyvald)