Så utökar du skyddet i din inkomstförsäkring med tilläggsförsäkringar!

22/09/07 Vill du som yrkesverksam Akavia-medlem utöka dit skydd i inkomstförsäkringen? Då kan du köpa tilläggsförsäkringar som förlänger tiden för utbetalningar eller höjer taket i inkomstförsäkringen.

Tilläggsförsäkring TID

Om du är yrkesverksam medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa har du automatiskt en inkomstförsäkring. Du betalar alltså inget extra för den.

Vill du utöka det skydd du får genom inkomstförsäkringen kan du även köpa Tilläggsförsäkringen TID eller LÖN. Tillägget TID förlänger tiden för utbetalning från 120 arbetsdagar till 300 arbetsdagar. Kostnaden för tilläggsförsäkringen beror på din inkomst.

 • Du kan teckna försäkringen tills utgången av året du fyller 60. Förutsättning är att du är medlem i Akavia och att du omfattas av förbundets inkomstförsäkring och att du är medlem i Akademikernas a-kassa. 
 • Ersättning från försäkringen utbetalas efter de första 120 ersättningsdagarna i den gemensamma försäkringen och som längst i 180 ersättningsdagar.
 • Tilläggsförsäkring TID har ett tak på 80 000 kronor. Det innebär att du, tillsammans med a-kassan, som mest kan få 80 procent av 80 000 kronor brutto dag 121–200. Från dag 201 kan du som mest få 70 procent av 80 000 kronor brutto.
 • För att kunna få ersättning från Tilläggsförsäkring TID måste du ha haft försäkringen i 18 månader innan du blir arbetslös. Du måste också ha arbetat i minst tolv månader efter att du har tecknat försäkringen och innan du blir arbetslös.
 • Precis som inkomstförsäkringen ersätter tilläggsförsäkringen bara vid ofrivillig arbetslöshet (dvs. inte vid egen uppsägning)
 • Läs mer om fullständiga villkor och pris för Tilläggsförsäkringen TID här.

Tilläggsförsäkring LÖN

Om din månadsinkomst överstiger 100 000 kronor kan du teckna Tilläggsförsäkring LÖN och höja skyddet du får via ditt förbunds inkomstförsäkring med upp till 60 000 kronor brutto per månad. Det innebär att du, tillsammans med a-kassan, som mest kan få 80 procent av 160 000 kronor brutto.

 • Du kan teckna försäkringen tills utgången av året du fyller 60. Förutsättning är att du är medlem i Akavia och att du omfattas av förbundets inkomstförsäkring och att du är medlem i Akademikernas a-kassa. 
 • Försäkringen utbetalas samtidigt som den gemensamma inkomstförsäkringen och som längst i 120 ersättningsdagar.
 • Se till att försäkra rätt inkomst – motsvarande din a-kassegrundande inkomst vid arbetslöshet!
 • För att kunna få ersättning från Tilläggsförsäkring LÖN måste du ha haft försäkringen i 18 månader innan du blir arbetslös. Du måste också ha arbetat i minst tolv månader efter att du har tecknat försäkringen och innan du blir arbetslös.
 • Precis som inkomstförsäkringen ersätter tilläggsförsäkringarna bara vid ofrivillig arbetslöshet (dvs. inte vid egen uppsägning)
 • Läs mer om fullständiga villkor och pris för Tilläggsförsäkringen LÖN här

Glöm inte att uppdatera din inkomst

Har du redan kompletterat din inkomstförsäkring med tilläggsförsäkringar? Glöm inte att uppdatera din försäkrade inkomst. Läs mer här.

 

Läs mer om villkor och pris för tilläggsförsäkringarna TID och LÖN 

Läs mer om inkomstförsäkringen 

Frågor och svar om inkomstförsäkringen