Som medlem i Akavia kan du ta hjälp av våra karriärexperter

22/08/24 Ibland står vi inför olika vägval och behöver ett gott råd i vår karriär. Våra rådgivare kan lotsa dig och ge dig tips hur du kan tänka för att komma vidare.

Få utväxling på din akademiska utbildning

Som medlem i Akavia kan du ta hjälp av våra karriärexperter när du behöver råd om vart du är på väg och vad ditt nästa steg kan vara.

En erfaren karriärexpert ger råd, svarar på frågor och kan utmana dig att tänka i nya banor och prova nya angreppssätt. Oavsett om det gäller utmaningar eller möjligheter.

Under rådgivningen får du:

• stöd och råd för att våga ta nästa steg i karriären
• bolla idéer och reda ut vad du vill
• få hjälp att hitta drömjobbet.

Rådgivningen kan också genomföras på engelska.

Läs mer om Akavias karriärrådgivning.

 

Bli medlem i Akavia