Akavia skapar fler nollor

22/07/27 Akavia samlar Sveriges bästa lönestatistik för akademiker i verktyget Saco-lönesök. Du kan enkelt söka fram rätt lön utifrån din individuella profil och se korrekt statistik för din yrkesgrupp. Som medlem i Akavia har du fri tillgång till Saco-lönesök och ett viktigt verktyg när du ska löneförhandla.

Akavia skapar fler nollor

I Akavias lönestatistik ingår:
 

  • Relevant och korrekt statistik för ditt yrke, ner på individnivå (utbildning, profession, tjänst, sektor, kön, examensår, chef etc)
  • Tydligt avgränsade grupper, som bara fokuserar på Akavias medlemsgrupper
  • Statistik som förnyas varje år via en enkät, gemensamt för hela Saco med en årlig lönerapport och djupanalyser av just din bransch.

Läs mer om Akavias lönestatistik

Läs mer om vår Akavias lönerådgivning