Vi fanns på plats

Flera av våra förtroendevalda och specialister var på plats under veckan för att föra diskussioner och delta i seminarier.

Patrik Nilsson

Chef Politik och profession

Mikael Andersson

Förhandlingschef

Charlotte Tarschys

Chefsekonom

Felix Ulfenstedt

Projektledare och utredare

Ulrika Husmark

Professionsanalytiker med ansvar för juristerna och samhällsvetarna

Katarina Gold

Kommunikations- och marknadschef

Joseph Borenstein

Enhetschef Kommunikation och Varumärke