Valet 2022

Valet i september 2022 är betydelsefullt, både för Akavias medlemmar och för landet i stort. Här kan du ta del av vad Akavia tycker är viktigt inför valet 2022.

Akavias prioriterade områden 2022

Rättspolitik

Fokusfrågor inom rättspolitiken

Läs mer
Utbildningspolitik

Fokusfrågor inom utbildningspolitiken

Läs mer
Arbetsmarknadspolitik

Fokusfrågor inom arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

BLI MEDLEM

AKAVIA ÄR FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR- ELLER STUDERAR TILL EKONOM, JURIST, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE ELLER KOMMUNIKATÖR.