Akavia i Almedalen

Här samlar vi texter och analyser från de seminarier vi besökt, där ämnen diskuterades som berör våra medlemmar.