Ett nytt fackförbund

Akavia bildades av Jusek och Civilekonomerna den 1 januari 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Ett nytt fackförbund
Läsning

AKAVIA ASPEKT - DIN NYA TIDNING

I september lanseras den nya medlemstidningen Akavia Aspekt. Samtidigt läggs Jusektidningen Karriär och Civilekonomen ner. Ett mål är att erbjuda mer riktat material till förbundets sex olika medlemsgrupper.

Läs mer

Vägen till ett nytt namn

Namnet står för "den akademiska vägen" (aka + via)

Läs mer

Hon leder det nya förbundet

Den 16 december fattades det slutgiltiga beslutet om att Civilekonomerna och Jusek ska gå samman. Under det gemensamma fullmäktigemötet offentliggjordes ett nytt namn på förbundet som blir Sacos näst största efter Sveriges Ingenjörer.

Läs mer

FAQ
Om Akavia

Hur påverkas mitt tidigare medlemskap i Civilekonomerna/Jusek?

Här kan du läsa mer om hur ditt tidigare medlemskap i Jusek och Civilekonomerna påverkats av samgåendet. Här finns även information specifikt för dig som student eller förtroendevald.

 

Medlemskapet Student Förtroendevald

Varför valde ni namnet Akavia?

Namnet Akavia bygger på löftet om att du som medlem ska få utväxling på din akademiska utbildning, genom hela arbetslivet, från studietiden till pensionen. Efter otaliga namnförslag, valde vi namnet Akavia. Kort för den akademiska vägen. Aka för akademi och via för väg. Akavia uttalas med ett långt a i mitten. 

När bildades Akavia?

Akavia bildades den 1 januari 2020.

Hur stort är förbundet?

Akavia samlar 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Vi är det näst största förbundet i Saco.

Varför går Civilekonomerna och Jusek ihop och bildar Akavia?

Syftet var att genom samgåendet samla kraften i våra organisationer. Att vi är fler ger oss bättre möjlighet att påverka i frågor som är viktiga för alla våra medlemmar. Det innebär också att vi frigör resurser för att specialisera oss på våra yrkesgruppers unika behov. Många akademiker får i dag inte tillräckligt bra utväxling på sin utbildning. 

Vilka frågor fokuserar ni på?

En viktig utgångspunkt för oss är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Vi vill att alla våra yrkesgrupper ska få utväxling på den investering de gjort i sin akademiska utbildning. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas yrkesliv. 

Går inte expertkunskapen förlorad i ett förbund med flera medlemskategorier?

Vi tror tvärtom att bildandet av ett gemensamt förbund skapar möjligheter att stärka expertkunskapen om våra olika utbildningsgrupper. Samtidigt har vi frigjort resurser för att ytterligare specialisera oss. 

Vilka medlemsgrupper har Akavia?

Akavia organiserar omkring 100 000 yrkesverksamma medlemmar varav cirka 45 000 ekonomer, 23 000 jurister, 14 000 samhällsvetare, 11 000 akademiker inom IT, 5 000 personalvetare och 1 000 kommunikatörer. Tillkommer omkring 30 000 studerandemedlemmar inom samtliga utbildningsområden. 

Vad händer med Civilekonomtiteln i det nya förbundet?

Civilekonomtiteln förblir opåverkad av det nya förbundet. Etablerad praxis för hur titeln används, och som du kan läsa om här fortsätter att gälla.

Vill du bli medlem i Akavia?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.