Vägen till ett nytt namn

Namnet står för "den akademiska vägen" (aka + via)

Följa med i tiden

Att följa med i vår tid och göra större nytta för våra medlemmar var den främsta anledningen till att förbunden Jusek och Civilekonomerna valde gå ihop under 2020. Genom att bli ett av Sveriges största akademikerförbund får vi större kraft att påverka och göra skillnad.

Ett gemensamt synsätt

Det visade sig att vi delade synsätt kring många frågor och att det var tydligt att vi kunde åstadkomma något stort för våra medlemmar och verkligen få inflytande. Det nya förbundet skulle bestå av ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer. Totalt över 130 000 medlemmar i både privat och offentlig sektor.

Hur döper man ett förbund?

I december 2019 beslutades att de två förbunden skulle bli ett nytt. Arbetet påbörjades. En av de första och största frågorna var ju vad vi skulle heta. 

Hur döper man ett förbund? Tidigare hade vi ju båda hetat vad vi var. Väldigt beskrivande namn. Nu ville vi visa redan i namnet att vi skapat något nytt.

Vi bestämde att namnet skulle bygga på löftet om att du som medlem ska få utväxling på din akademiska utbildning, genom hela arbetslivet, från studenttiden till pensionen.

Att vi tillhandhåller verktygen som gör att du själv kan fatta rätt beslut och ta kontroll över varje situation, från löne- och karriärfrågor till arbetsrättslig hjälp.  

Att du själv kan ta dig från punkt A till punkt B på den akademiska väg du valt, gärna med ett bättre resultat än du själv räknat med.

Så vad kom vi fram till?

Efter otaliga namnförslag, säkert 427 möten och det dubbla antalet koppar kaffe, valde vi namnet Akavia. Du har säkert redan listat ut vad det betyder. Kort för just den akademiska vägen. AKA för akademi och VIA för väg. Den 1 januari 2020 skapas förbundet under det nya namnet.

Se filmen "vägen till ett nytt namn"

Ett nytt fackförbund
Läsning

AKAVIA ASPEKT - DIN NYA TIDNING

I september lanseras den nya medlemstidningen Akavia Aspekt. Samtidigt läggs Jusektidningen Karriär och Civilekonomen ner. Ett mål är att erbjuda mer riktat material till förbundets sex olika medlemsgrupper.

Läs mer

Vägen till ett nytt namn

Namnet står för "den akademiska vägen" (aka + via)

Läs mer

Hon leder det nya förbundet

Den 16 december fattades det slutgiltiga beslutet om att Civilekonomerna och Jusek ska gå samman. Under det gemensamma fullmäktigemötet offentliggjordes ett nytt namn på förbundet som blir Sacos näst största efter Sveriges Ingenjörer.

Läs mer