Nominera medlem till fullmäktige

Du är välkommen att nominera en yrkesverksam medlem som du vill ska kandidera till ledamot på Akavias fullmäktige den 21–22 november.

Nomineringstiden har gått ut

Akavias fullmäktige, det vill säga förbundets högsta beslutande organ består av 99 ledamöter. Som fullmäktigeledamot är du delaktig i förbundets demokratiska process och beslutar om förbundets inriktning och verksamhet för de kommande tre åren.

33 av ledamöterna utses direkt av förbundets medlemmar genom direktval för en mandatperiod på tre år. Övriga 66 ledamöter utses av förbundets sektioner och professionsföreningar.

 

Att vara ledamot på fullmäktige

Så här nominerar du

Du kan nominera vilken yrkesverksam medlem du vill – även dig själv. Men prata gärna med den medlem du vill nominera för att försäkra dig om att hen är intresserad av att vara ledamot på fullmäktige. Det är bra om kandidaten som nomineras har en idé om vad kandidaten vill vara med och påverka i Akavia om denna sedan blir vald av medlemmarna.

Nomineringen av fullmäktigeledamöter och sedan valet av dessa görs digitalt i systemet EasyVote. Valet sker den 7–21 september. Både nominering och val görs via akavia.easyvote.se med hjälp av BankID.

Du kan nominera en kandidat till och med den 31 maj.

Så här utses fullmäktiges ledamöter