Ansök om reducerad avgift

Här kan du ansöka om reducerad avgift

Arbetsgivare
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

*Akavias villkor gällande medlemsavgift: observera att du, för att ha rätt till individuell facklig service, enligt Akavias stadgar är skyldig att betala korrekt medlemsavgift till Akavia. Om du alltså ansökt om och beviljats reducerad avgift och dina förhållanden förändras så att du inte längre är berättigad att betala denna lägre avgift så är du skyldig att anmäla detta till Akavia. Gör du inte detta inom tre månader har du därefter inte rätt till individuell facklig service från förbundet angående frågor som uppkommit under den tidsperiod då du erlagt en för låg medlemsavgift.