Löneenkät

Svara på årets löneenkät, den tar bara några minuter. Ditt svar är viktigt även om du inte fått ny lön i år.

Till löneenkäten

Migrering

Akavia.se är en ny webbplats och just nu pågår en innehållsmigrering från våra gamla webbplatser civilekonomerna.se och jusek.se.

Om du inte hittar det du letar efter, kan det vara så att vi inte hunnit migrera detta ännu och att du istället kan hitta det på någon av våra gamla webbplatser. 

 

www.jusek.sewww.civilekonomerna.se