Akavias ordförande Lee Wermelin närvarade vid riksmötets öppnande

22/09/27 I dag den 27 september samlades den nyvalda riksdagen för att öppna riksmötet. Bland inbjudna gäster fanns Akavias ordförande Lee Wermelin.

Vi på Akavia finns alltid på våra medlemmars sida, på arbetsplatsen, i rådgivningen, vid förhandlingsbordet, i överenskommelserna, på debattsidorna och som idag, i riksdagen.

Riksdagens nya arbetsår startade med riksmötets öppnande, en högtidlig ceremoni där inbjudna gäster närvarar i kammaren. 130 000 Akavia-medlemmar var representerade av Akavias ordförande Lee Wermelin som bjudits in.

Vi är där för ett hållbart arbetsliv med stark löneutveckling, för trygg och försäkrad inkomst, för att utbildning ska löna sig. För att stärka våra medlemmars konkurrenskraft på arbetsmarknaden, för villkor anpassade för dem, och för mycket mer.

På våra medlemmars uppdrag är vi där de behöver oss, idag och i framtiden.