Styret

Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse. Nedan har vi listat samtliga medlemmar i styret.

  • Patrik Frank, Förhandlingschef vid ICA Gruppen AB

  • Siv Larsson, Personalchef vid Överkalix kommun

  • Karin Fährlin, Enhetschef vid Migrationsverket

  • Anders Ljungberg, Enhetschef vid Analysavdelningen på Arbetsförmedlingen

  • Annika Rojas Wiberg, Chef vid Jönköpings tingsrätt

Kontaktperson

Vill du komma i kontakt med styret?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Elsa Saboonchi.