Styret

Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse. Nedan har vi listat samtliga medlemmar i styret.

  • Katrin Calder, Brand manager, MSD Sverige
  • Alen Coralic, Senior Associate Auditor, Deloitte AB
  • Marie Hult, Handläggare, Internationell Beskattning Skatteverket
  • Tomas Kjerf, Utredare, Ekonomistryrningsverket
  • Unn Lindkvist, Head of Group Accounting, BTI Studios
  • Linda Oxel, Verksamhetsutvecklare, Alfa Laval PureBallast
  • Carl Stiller, Business Analyst, SEB

Kontaktperson

Vill du komma i kontakt med styret?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Nina Forssblad.