Styret

Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse. Nedan har vi listat samtliga medlemmar i styret.

  • Melek Güzel, Avdelningscontroller, Trafikverket, Gävle
  • Marie Hult, Handläggare, Internationell Beskattning Skatteverket, Kritianstad
  • Christina Öberg, Professor, Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, Karlstads universitet

  • Linda Oxel, Verksamhetsutvecklare, Alfa Laval PureBallast/Energy Separation
  • Carl Stiller, Head of Financial Planning & Analysis (Interim), Max Matthiessen

Kontaktperson

Vill du komma i kontakt med styret?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Nina Forssblad.