Styret

Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse. Nedan har vi listat samtliga medlemmar i styret.

  • Fredrik Ringblom, Forskningsingenjör och regionalt skyddsombud, FOI

  • Lars Turesson, Analytiker, Skatteverket

  • Sebastian Mueller, Projektledare,
    Post- och telestyrelsen    

  • Karin Löfvenmark, Applikations-testare, Lumera

  • Mohamed Abu-Torse, Senior System/lösningsarkitekt, Försäkringskassan

                               

Kontaktperson

Vill du komma i kontakt med styret?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Ida Inga.