Styret

Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse. Nedan har vi listat samtliga medlemmar i styret.

  • Gabriella Karlsson

  • Ann-Charlott Jisland, Cap Gemini

  • Arnold Kochari, Uppsala Universitet   

  • Johanna Edemyr, Trafikverket

  • Mohamed Abu-Torse, Senior System/lösningsarkitekt, Försäkringskassan

  • Tapani Kuusela, Tullverket                          

Kontaktperson

Vill du komma i kontakt med styret?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Ida Inga.