Styret

Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse. Nedan har vi listat samtliga medlemmar i styret.

  • Erika Sundelin, Föredragande jurist, Sveriges domstolar

  • Josia Hort, Miljöjurist, Svenska Naturskyddsföreningen

  • Per Cronberg, Handläggare inom tolkning och tillämpning av lagar och regler inom beskattning, Skatteverket

  • Sebastian Földes, Biträdande jurist, Cross Advokatbyrå

  • Salina Elmi, Jurist, Folkhälsomyndigheten

kontaktperson

Vill du komma i kontakt med styret?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Ulrika Husmark.