Styret

Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse. Nedan har vi listat samtliga medlemmar i styret.

  • Mona Haghgou Strindberg,

    Advokat, Mona Haghgou Strindberg AB

  • Rustem Yunusov, Expert, Migrationsverket        

  • Christina Törnstrand, Controller/jurist, Sida/UD

  • Annelie Elmertoft, Nordic Labor Law Specialist, STANLEY Security

  • Dejan Stojanoski, Upphandlare, Region Blekinge

  • Osman Djibril, Länsjurist, Länsstyrelsen västra Götaland
  • Patrik Nordqvist, Juriststudent

kontaktperson

Vill du komma i kontakt med styret?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Ulrika Husmark.