Styret

Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse. Nedan har vi listat samtliga medlemmar i styret.

  • Carl Johan Helgesson, kommunikatör, Jordbruksverket

  • Eva Fritze, Malmö Stad

  • Gabriella Ringvall, egenföretagare, &the Brain AB

  • Fredric Ripe, sektionschef, Skatteverket

  • Niklas Stavegård, kommunikationschef Fastighetsägarna

  • Nataliya Hulusjö, Kammarkollegiet

  • Leif Rahnasto, digital kommunikatör, Skurups kommun                       

Kontaktperson

Vill du komma i kontakt med styret?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Ida Inga.