Föreningen för Personalvetare

Som medlem i Akavia med en personalvetarutbildning tillhör du professionsföreningen för personalvetare. Föreningen ska förmedla professionens specifika möjligheter utmaningar, och förutsättningar samt medverka i förbundets omvärldsbevakning av professionen och förbundets utveckling av medlemsnytta.

VÅRT ARBETE

Uppdraget

Professionsföreningarna är en viktig länk till medlemmarna i respektive profession. De ska förmedla professionens specifika möjligheter, utmaningar och förutsättningar samt medverka i förbundets omvärldsbevakning av professionen och förbundets utveckling av medlemsnytta. 

Läs mer om uppdragetUnder 2021 diskuterar och arbetar styret med:

  • Tydliggöra yrkesrollen och kompetensen

  • Framtidsfrågor, exempelvis kompetensförsörjning

  • HRs strategiska roll