Styret

Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse. Nedan har vi listat samtliga medlemmar i styret.

  • Ann-Britt Andersson, HR-partner/ HR-specialist, Svenska Kraftnät

  • Annica Bergdahl, HR-konsult, Region Örebro

  • Patrizia Bricca, Leadership Development and Learning specialist, Handelsbanken

  • Linda Ehrlin, Projektledare/HR-specialist, Region Gotland

  • Emma-Lena Gustafsson, HR- och rekryteringsansvarig, Human IT

  • Jennie Strömstedt, HR-partner, Chalmers

Kontaktperson

Vill du komma i kontakt med styret?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Nina Forssblad.