Sektionsmöte

Sektionsmötet är ett allmänt medlemsmöte och är sektionens högsta beslutande organ.

Sektionsmöte

Ordinarie sektionsmöte hålls vart tredje år under februari, mars eller april månad under det kalenderår som föregår året då ordinarie fullmäktigemöte hålls.

Vid sektionsmötet väljs bland annat en sektionsstyrelse. Medlemmar i Akavia som arbetar inom en kommun, en region, ett kommunalförbund, ett kommunalt bolag eller inom Svenska kyrkan har rösträtt på sektionsmötet.

KOMMUNALA SEKTIONENS VALBEREDNING

Kommunala sektionens valberedning har till uppgift att förbereda val av styrelse vid ordinarie sektionsmöte. Valberedningen får, med vissa begränsningar, också utse nya ledamöter som ersättare om någon avgår under mandatperioden.

Kommunala sektionens valberedning består sedan april 2021 av följande personer:

Carina Lidgren Heimersson (sammankallande)

Håkan Hultberg                                       

Martin Claesson                                      

Vill du kontakta Kommunala sektionens valberedning så är du välkommen att göra det här.