Engagera dig i Studerandesektionens valberedning

Är du intresserad av rekrytering och marknadsföring och vill medverka till att nominera kandidater till Akavia studerandesektions nästa styrelse? Akavia är ett av de största fackförbunden inom Saco med över 30 000 studentmedlemmar. Genom att engagera dig i valberedningen får du både erfarenhet av rekrytering och större nätverk.

Om valberedningen

Uppdraget

Valberedningen består av en sammankallande och fyra valberedare vars uppdrag är att utse en ny styrelse och valberedning för studerandesektionens verksamhetsår 2022/2023. Utöver detta kan valberedningen behöva göra fyllnadsval om någon från styrelsen avgår.

Genom att vara en del av valberedningen får du erfarenhet av hela rekryteringsprocessen. Allt ifrån att utforma ansökningsprocessen och marknadsföra uppdraget till att genomföra kompetensbaserade intervjuer och slutligen nominera de kandidater som anses vara mest lämpade för uppdraget. Dessa kandidater presenteras under sektionens årsmöte.

Arbetet inleds med en rekryteringsutbildning som ger dig de både verktyg och den kunskap som krävs för att kunna genomföra uppdraget. Mötestiderna är flexibla eftersom valberedningens arbete till största del utförs digitalt. Detta ger var valberedare möjlighet att planera sin egen tid för att genomföra sina uppgifter.

Nuvarande valberednings tidsåtgång för uppdraget har varit cirka fem till tio timmar per månad. Arbetet blir något mer intensivt under våren då intervjuerna påbörjas. 

I uppdraget får du

  • Utöka ditt nätverk i hela landet 
  • Erfarenhet av hela rekryteringsprocessen 
  • Utvecklas inom projektledning, rekrytering och marknadsföring 
  • En värdefull merit inför framtiden 

Vi söker

Studenter från alla professioner

Vi söker studenter från hela landet, i alla åldrar och med olika erfarenheter. Vi ser gärna sökande från Akavias samtliga professioner: ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, it-akademiker och kommunikatörer. Du får gärna ha erfarenhet av styrelsearbete eller arbete med studiepolitiska frågor men det viktigaste är att du är nyfiken, engagerarad och vill lära dig mer om rekrytering och marknadsföring.

Vi ser gärna att du  

  • har en god samarbets- och kommunikationsförmåga
  • är ansvarstagande och engagerad

Krav för att kunna söka till valberedningen  

  1. Att du är studentmedlem i Akavia
  2. Att du inte är aktiv i ett konkurrerande förbund.

OM rollen som sammankallande

Vi ser gärna att du har förmåga att skapa en struktur och driva projekt i grupp. Det är också viktigt att du kan tala och skriva på ett sätt som tydligt förmedlar ett budskap. Som sammankallande ska du även vara drivande och ha ett engagemang för arbetet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda och samordna en grupp för att framgångsrikt nå gemensamma mål.

Ansökan

Nominera dig själv, en vän eller studiekamrat som skulle passa för uppdraget.

Om Akavia

Akavia är fackförbundet för dig som valt den akademiska vägen

Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Förbundet är partipolitiskt obundet och det tredje största förbundet inom Saco. Akavia vill att varje medlem ska få full utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet.